e-Sundhed

Oversigt

Digital sundhed og pleje omfatter de værktøjer og tjenester, der anvender informations- og kommunikationsteknologi til at forbedre forebyggelse, diagnose og behandling af sygdomme samt overvågning og forvaltning af sundheds- og livsstilsfaktorer. Digital sundhed og pleje har potentiale til at fremme nye metoder og forbedre adgangen til sundhedsydelser, styrke behandlingskvaliteten og effektivisere sundhedssektoren generelt.

Strategi for det digitale indre marked

Det er en af Kommissionens vigtigste prioriteter at øge brugen af digital teknologi ved at skabe et digitalt indre marked. Det digitale indre marked blev lanceret i 2015. Det har til formål at give borgerne og virksomhederne nye digitale muligheder og bringe EU's indre marked ind i den digitale tidsalder. Sundhed er en af de sektorer, der er omfattet af denne dagsorden, fordi digitale tjenester kan betyde en række fordele for borgere og virksomheder på dette område.

En midtvejsevaluering af det digitale indre marked, der blev gennemført i maj 2017, viste, at der er en stærk vilje til at lette adgangen til og udvekslingen af sundhedsdata til forsknings- og behandlingsformål og tilskynde patienterne til at give feedback om sundhedsydelsernes kvalitet.

Meddelelse om digital sundhed og pleje

Kommissionens meddelelse om digital omstilling af sundhed og pleje fra april 2018 har til formål at styrke digitaliseringen af sundheds- og plejesektoren. I meddelelsen beskrives 3 indsatsområder, som er udgangspunkt for omstillingen:

Indsatsområde 1: Sikker dataadgang og -udveksling

For at lette adgangen til sundhedspleje på tværs af grænserne opbygger Kommissionen en digitaltjenesteinfrastruktur for e-sundhed, som gør det muligt at udveksle e-recepter og patientjournaler mellem sundhedstjenesteudbydere. De første udvekslinger mellem landene startede i 2019, og det er målet at få resten af EU-landene med i løbet af 2020. På længere sigt arbejder Kommissionen hen imod et europæisk format for udveksling af elektroniske patientjournaler, som skal være tilgængeligt for alle EU-borgere.

Indsatsområde 2: Sammenkobling og udveksling af sundhedsdata til brug for forskning og for at opnå hurtigere diagnoser og bedre sundhed

EU's decentrale infrastruktur for digital sundhed vil gøre det lettere at skræddersy diagnosticering og behandling, forberede sundhedstjenesterne godt på grænseoverskridende sundhedstrusler og styrke udviklingen og overvågningen af lægemidler.

Indsatsområde 3: Styrkelse af borgernes indflydelse og den individuelle pleje via digitale tjenester

Digitale tjenester kan forbedre forebyggelsen og behandlingen af kroniske lidelser og gør det muligt for patienterne at give feedback til sundhedstjenesteudbyderne. Desuden vil sundhedssystemerne få gavn af de af innovative plejemodeller, der anvender telesundhed og mobile sundhedstjenester for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser.

E-sundhedsordliste:
 • Patientresuméer
  Patientresuméer indeholder alle de vigtigste sundhedsdata om hver enkelt patient. De vil være tilgængelige for sundhedspersonale i hele EU og lette personligt tilpasset pleje til EU-borgere, også når de benytter sundhedsydelser i andre EU-lande end deres eget.
 • E-recepter og e-medicinudlevering
  Patienter, der rejser til udlandet, kan få medicin, der svarer til medicinen i deres hjemland, ved hjælp af e-recepter og e-medicinudlevering.
  E-recepter gør det muligt elektronisk at overføre en recept til et apotek, mens e-medicinudlevering går ud på at downloade en recept og udlevere medicin til patienten.
 • Elektroniske patientjournaler (EPJ)
  Elektroniske patientjournaler er de omfattende registrerede sundhedsinformationer om en person, som findes i elektronisk format.