Elektronické zdravotnictví (eHealth)

Přehled

Digitální zdravotnictví a péče se týká nástrojů a služeb, které využívají informačních a komunikačních technologií ke zlepšení prevence, diagnostiky, léčby a monitorování zdraví a životního stylu. Tento přístup má potenciál inovovat a zlepšit přístup ke zdravotní péči a její kvalitu a zvýšit celkovou efektivnost zdravotnictví.

Strategie pro jednotný digitální trh

Jednou z hlavních priorit Evropské komise je rozšířit využívání digitálních technologií vytvořením jednotného digitálního trhu. Tato strategie byla zahájena v roce 2015 a jejím účelem je rozšířit lidem i podnikům nabídku digitálních příležitostí a přizpůsobit jednotný trh EU digitálnímu věku. Jedním z odvětví zařazených do tohoto programu je zdravotnictví, a to s ohledem na potenciální přínos digitálních služeb pro občany i podniky v této oblasti.

Přezkum jednotného digitálního trhu v polovině období, který proběhl v květnu 2017, poukázal na značnou ochotu usnadnit přístup k údajům o zdravotním stavu osob, a to pro účely výzkumu a léčby, a dále motivovat pacienty k poskytnutí zpětné vazby, pokud jde o kvalitu zdravotnických služeb.

Sdělení o digitálním zdravotnictví a péči

Účelem sdělení Komise o transformaci digitálního zdravotnictví a péče z dubna 2018 je urychlit digitalizaci v tomto odvětví. Ve sdělení jsou uvedeny tři pilíře, od nichž se budou odvíjet konkrétní činnosti:

Pilíř 1: Bezpečný přístup k údajům a jejich sdílení

Komise chce lidem usnadnit přístup ke zdravotní péči také v zahraničí, a proto buduje infrastrukturu digitálních zdravotnických služeb, která umožní výměnu elektronických předpisů a tzv. pacientských souhrnů mezi poskytovateli zdravotní péče. První přeshraniční výměna informací se uskutečnila v roce 2019. Cílem je, aby se v roce 2020 do této iniciativy zapojily všechny země Unie. V dlouhodobém horizontu Komise připravuje evropský formát pro výměnu elektronických zdravotních záznamů, který bude přístupný všem občanům EU.

Pilíř 2: Propojování a sdílení údajů o zdravotním stavu pro účely výzkumu, rychlejší diagnostiky a lepšího zdraví

Decentralizovaná evropská infrastruktura pro digitální zdravotnictví umožní personalizovat diagnostiku i léčbu, pomůže zdravotnickým službám lépe se připravit na přeshraniční zdravotní hrozby a zlepší vývoj léčivých přípravků a dohled nad nimi.

Pilíř 3: Posílení postavení občanů a zlepšení individuální péče prostřednictvím digitálních služeb

Digitální služby mohou zlepšit prevenci i léčbu chronických onemocnění a umožní pacientům poskytovat zdravotnickým pracovníkům zpětnou vazbu. Systémy zdravotní péče budou moci rovněž využívat inovativní modely, které využívají zdravotní péči na dálku a mobilní zdravotnictví k řešení rostoucí poptávky po zdravotní péči.

Glosář týkající se elektronického zdravotnictví:
 • pacientský souhrn
  Slouží k shromažďování hlavních údajů o zdravotním stavu každého pacienta. Budou ho moci využívat zdravotní pracovníci ve všech zemích EU, což usnadní personalizovanou péči přizpůsobenou potřebám evropským občanů také v zahraničí.
 • elektronický předpis a elektronická dispenzace
  Díky nim budou moci pacienti dostat v zahraničí podobné léky, na jaké jsou zvyklí doma.
  Elektronická preskripce umožňuje elektronický přenos lékařského předpisu přímo do lékárny. Elektronická dispenzace znamená elektronické vyhledání receptu a dodání léčivého přípravku pacientovi.
 • elektronický zdravotní záznam
  Jedná se o komplexní zdravotní záznam jednotlivce, který je dostupný v elektronické podobě.