E-hälsa

E-hälsotjänster i EU

Systemet med e-hälsotjänster i EU garanterar kontinuitet i vården för dem som reser till andra EU-länder, eftersom ländernas vårdgivare och apotek säkert och effektivt kan utbyta hälsodata utan tekniska hinder. Allmänheten kan lätt känna igen e-hälsotjänsterna på namnet ”MyHealth@EU”.

Följande två e-hälsotjänster håller på att införas i alla EU-länder:

  • E-recept (och e-expediering) för att kunna hämta ut läkemedel på ett apotek i ett annat EU-land med ett elektroniskt recept som skickas över nätet från hemlandet till det land där man vistas (se riktlinjerna för e-recept).
  • Patientöversikter med information om t.ex. allergier, aktuella mediciner, tidigare sjukdomar och operationer (se riktlinjerna för patientöversikter och nyheterna i version 3). Patientöversikterna är en del av elektroniska patientjournaler. Syftet är att läkarna ska få viktig patientinformation på sitt eget språk, om patienten kommer från ett annat EU-land och det kan uppstå språkproblem.
    Så småningom kommer även röntgenbilder, provsvar och utskrivningsanteckningar (epikriser) att kunna delas i hela EU, och längre fram hela patientjournalen. Alla EU-länder kan utbyta e-recept och patientöversikter.

Senast 2025 ska de båda tjänsterna ha införts i 25 EU-länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Vilka tjänster finns i vilka länder?

Läkare i kan få tillgång till uppgifter om patienter från
Kroatien Tjeckien, Malta och Portugal
Luxemburg Tjeckien och Malta
Malta Portugal och Kroatien
Portugal (se webbplatserna SNS och SPMS) Malta och Kroatien
Tjeckien Kroatien

Uppgifter om patienter från kan ses av läkare i
Tjeckien Luxemburg och Kroatien
Malta Luxemburg, Portugal och Kroatien
Portugal Malta, Kroatien och Luxemburg
Kroatien Malta, Portugal och Tjeckien

E-recept till personer från kan hämtas ut på apotek i
Kroatien Finland och Portugal
Estland Finland och Kroatien
Finland Estland, Kroatien och Portugal
Portugal (se webbplatserna SNS och SPMS) Estland, Finland och Kroatien

Apotek i kan expediera e-recept till personer från
Kroatien Finland, Estland och Portugal
Estland Finland, Kroatien och Portugal
Finland Estland, Portugal och Kroatien
Portugal Finland och Kroatien

Styrning och finansiering

Tack vare infrastrukturen för e-hälsotjänster kan e-recept, patientöversikter och andra hälsouppgifter skickas mellan EU-länderna. EU-kommissionen ställer upp med centrala tjänster som it-infrastrukturen, terminologi och driftskompatibilitet. EU-länderna kan sedan ansluta sina e-hälsosystem genom nationella kontaktpunkter för e-hälsa, med ekonomiskt stöd från fonden för ett sammanlänkat Europa (telekomprogrammet, 2015–2020).

EU-ländernas expertgrupp för e-hälsa hjälper till att bygga ut och driva infrastrukturen och inrätta de nationella kontaktpunkterna.

Den operativa styrelsen för e-hälsa består av företrädare för kommissionen och EU-ländernas expertgrupp. Den övervakar hur tjänsterna tillhandahålls och fattar de taktiska och operativa besluten om infrastrukturen för e-hälsotjänster.

Kommunikationsmaterial

Läs mer