E-hälsa

E-hälsotjänster i EU

Systemet med e-hälsotjänster i EU garanterar kontinuitet i vården för dem som reser till andra EU-länder, eftersom ländernas vårdgivare och apotek säkert och effektivt kan utbyta hälsodata utan tekniska hinder.

Följande två e-hälsotjänster införs gradvis i alla EU-länder:

  • E-recept (och e-expediering) för att kunna hämta ut läkemedel på ett apotek i ett annat EU-land med ett elektroniskt recept som skickas över nätet från hemlandet till det land där man vistas.
  • Patientöversikter med information om t.ex. allergier, aktuella mediciner, tidigare sjukdomar och operationer. De är en del av elektroniska patientjournaler. Syftet är att läkarna ska få viktig information om patienten på sitt eget språk, om patienten kommer från ett annat EU-land och det kan uppstå språkproblem. På längre sikt ska hela journalen kunna bli tillgänglig i hela EU. Alla EU-länder får utbyta e-recept och patientöversikter.

Både e-recept och digitala patientöversikter kan skickas mellan EU-länderna tack vare den nya infrastrukturen för e-hälsotjänster.

Senast 2021 ska de båda tjänsterna ha införts i 22 EU-länder: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Följande tjänster finns redan:

  • Finland: e-recept för finländare som reser utomlands
  • Estland: e-recept för resenärer från andra länder

Läs mer