eZdravje

Elektronske čezmejne zdravstvene storitve

Elektronska čezmejna zdravstvena storitev je infrastruktura, ki evropskim državljanom zagotavlja neprekinjene zdravstvene storitve, kadar potujejo znotraj EU. To državam EU omogoča varno, učinkovito in interoperabilno izmenjavo zdravstvenih podatkov.

V vseh državah EU se postopno uvajata naslednji dve elektronski čezmejni zdravstveni storitvi:

  • E-recept (in e-izdajanje) omogoča državljanom EU, da dobijo zdravila v lekarni druge države EU, in sicer zaradi spletnega prenosa njihovega elektronskega recepta iz države, v kateri imajo stalno prebivališče, v državo, v katero potujejo.
  • Povzetek o pacientu vsebuje informacije o pomembnih vidikih, povezanih z zdravjem, kot so alergije, trenutno zdravljenje, predhodne bolezni, operacije itd. Je del obsežnejše zbirke zdravstvenih podatkov, ki se imenuje elektronski zdravstveni zapis. Spletni povzetek o pacientu zdravnikom v njihovem maternem jeziku zagotavlja osnovne informacije o pacientu, kadar ta prihaja iz druge države EU in zdravnik morda ne pozna jezika te države. Dolgoročno bi moral biti po vsej EU na voljo popoln zdravstveni zapis, ne le osnovne zdravstvene informacije iz povzetka o pacientu. Izmenjava e-receptov in povzetkov o pacientih je na voljo vsem državam članicam.

Z novo infrastrukturo za digitalne storitve e-zdravja (eHDSI) si lahko države EU izmenjujejo tako e-recepte kot povzetke o pacientih.

Do leta 2021 se bosta obe storitvi postopoma začeli izvajati v 22 državah članicah EU: Avstrija, Belgija, Ciper, Češka, Estonija, Finska, Francija, Hrvaška, Grčija, Irska, Italija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija in Švedska.

Naslednje izmenjave že potekajo:

  • Finska: e-recepti potnikov, ki izstopajo iz države
  • Estonija: e-recepti potnikov, ki vstopajo v državo

Povezane informacije: