eZdravje

Elektronske čezmejne zdravstvene storitve

Elektronska čezmejna zdravstvena storitev je infrastruktura, ki evropskim državljanom zagotavlja neprekinjene zdravstvene storitve, kadar potujejo znotraj EU. To državam EU omogoča varno, učinkovito in interoperabilno izmenjavo zdravstvenih podatkov.

V vseh državah EU se postopno uvajata naslednji dve elektronski čezmejni zdravstveni storitvi:

  • E-recept (in e-izdajanje) omogoča državljanom EU, da dobijo zdravila v lekarni druge države EU, in sicer na podlagi spletnega prenosa njihovega elektronskega recepta iz države, v kateri imajo stalno prebivališče, v državo, v katero potujejo.
  • Povzetek o pacientu vsebuje informacije o pomembnih vidikih, povezanih z zdravjem, kot so alergije, trenutno zdravljenje, predhodne bolezni, operacije itd. Je del obsežnejše zbirke zdravstvenih podatkov, ki se imenuje elektronski zdravstveni zapis. Spletni povzetek o pacientu zdravnikom v njihovem maternem jeziku zagotavlja osnovne informacije o pacientu, kadar ta prihaja iz druge države EU in morda ne pozna jezika te države. Dolgoročno bi moral biti po vsej EU na voljo popoln zdravstveni zapis, ne le osnovne zdravstvene informacije iz povzetka o pacientu. Izmenjava e-receptov in povzetkov o pacientih je na voljo vsem državam članicam.

Z novo infrastrukturo za digitalne storitve e-zdravja (eHDSI) si lahko države EU izmenjujejo tako e-recepte kot povzetke o pacientih.

Do leta 2021 se bosta obe storitvi postopoma začeli izvajati v naslednjih 22 državah članicah EU: Avstrija, Belgija, Ciper, Češka, Estonija, Finska, Francija, Hrvaška, Grčija, Irska, Italija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija in Švedska.

Katere storitve so na voljo v katerih državah?

Doctors from the countries below: can access health data of citizens coming from:
Croatia Czech Republic (Sept. 2019), Malta (24 Feb. 2020)  and Portugal (Feb. 2020)
Luxembourg Czech Republic (Jun. 2019), Malta (Dec. 2019)
Malta Portugal (Feb. 2020)
Portugal Malta (Jan. 2020)
Health data of citizens from the countries below: can be consulted by doctors from the countries below, using the Patient Summary:
Czech Republic Luxembourg (Jun. 2019), Croatia (Sept. 2019)
Malta Luxembourg (Dec. 2019), Portugal (Jan. 2020), Croatia (24 Feb. 2020)
Portugal Malta (21 Feb. 2020) , Croatia (Feb. 2020) and Luxembourg (March 2020)
ePrescriptions of citizens from countries below: can be retrieved in pharmacies in:
Croatia Finland (Jan. 2019)
Estonia Finland (June 2020)
Finland Estonia (January 2019),  Croatia (September 2019)
Portugal   Estonia (June 2020)
Pharmacists of countries below: can dispense ePrescriptions of citizens from:
Croatia Finland (September 2019)
Estonia Finland (January 2019), Croatia (March 2020), Portugal (June 2020)
Finland Estonia (June 2020) 

.
For Portugal, please consult:

Sorodne informacije: