eZdravje

Elektronske čezmejne zdravstvene storitve

Elektronska čezmejna zdravstvena storitev (eHDSI) je infrastruktura, ki evropskim državljanom zagotavlja neprekinjene zdravstvene storitve, kadar potujejo znotraj EU. To državam EU omogoča varno, učinkovito in interoperabilno izmenjavo zdravstvenih podatkov. Državljani lahko razpoložljive storitve prepoznajo pod sloganom „MyHealth @ EU” (moje zdravje v EU).

V vseh državah EU se uvajata naslednji dve elektronski čezmejni zdravstveni storitvi:

  • E-recept in e-izdajanje (smernice mreže e-zdravje o e-receptih) omogočata državljanom EU, da dobijo zdravila v lekarni druge države EU, in sicer na podlagi spletnega prenosa njihovega elektronskega recepta iz države, v kateri imajo stalno prebivališče, v državo, v katero potujejo.
  • Povzetek o pacientu (smernice mreže e-zdravje o povzetku o pacientih, opombe ob izdaji) vsebuje informacije o pomembnih vidikih, povezanih z zdravjem, kot so alergije, trenutno zdravljenje, predhodne bolezni, operacije itd. Je del obsežnejše zbirke zdravstvenih podatkov, ki se imenuje elektronski zdravstveni zapis. Spletni povzetek o pacientu zdravnicam in zdravnikom v njihovem maternem jeziku zagotavlja osnovne informacije o pacientki ali pacientu, kadar ta prihaja iz druge države EU in morda ne pozna jezika te države.
    Dolgoročno bodo v EU na voljo tudi medicinske slike, laboratorijski rezultati in poročila o odpustih iz bolnišnice, kasneje tudi popolni zdravstveni zapisi. Izmenjava e-receptov in povzetkov o pacientih je na voljo vsem državam članicam.

Do leta 2025 se bosta obe storitvi postopoma začeli izvajati v naslednjih 25 državah članicah EU: Avstrija, Belgija, Hrvaška, Ciper, Češka, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovenija, Španija, Švedska, Slovaška, Latvija in Bolgarija.

Katere storitve so na voljo v katerih državah?

Zdravniki iz spodaj navedenih držav: imajo dostop do zdravstvenih podatkov državljanov iz naslednjih držav:
Hrvaška Češka (september 2019), Malta (februar 2020) in Portugalska (februar 2020)
Luksemburg Češka (junij 2019), Malta (december 2019)
Malta Portugalska (februar 2020), Hrvaška (17. december 2020)
Portugalska (SNS in SPMS) Malta (januar 2020), Hrvaška (17. december 2020)
Češka Hrvaška (21. december 2020)

Dostop do zdravstvenih podatkov državljanov iz spodaj navedenih držav: imajo zdravniki iz naslednjih držav (z uporabo povzetka o pacientu):
Češka Luksemburg (junij 2019), Hrvaška (september 2019)
Malta Luksemburg (december 2019), Portugalska (januar 2020), Hrvaška (februar 2020)
Portugalska Malta (21. februar 2020), Hrvaška (februar 2020) in Luksemburg (marec 2020)
Hrvaška Malta (17. decembra 2020), Portugalska (17. december 2020), Češka (21. december 2020)

E-recepte državljanov iz spodaj navedenih držav: sprejemajo lekarne v naslednjih državah:
Hrvaška Finska (avgust 2020), Portugalska (avgust 2020)
Estonija Finska (junij 2020), Hrvaška (avgust 2020)
Finska Estonija (januar 2019), Hrvaška (september 2019), Portugalska (avgust 2020)
Portugalska (SNS in SPMS) Estonija (junij 2020), Finska (avgust 2020), Hrvaška (avgust 2020)

Lekarne iz spodaj navedenih držav: priznavajo e-recepte državljanov naslednjih držav:
Hrvaška Finska (september 2019), Estonija (avgust 2020), Portugalska (avgust 2020)
Estonija Finska (januar 2019), Hrvaška (marec 2020), Portugalska (junij 2020)
Finska Estonija (junij 2020), Portugalska (avgust 2020), Hrvaška (avgust 2020)
Portugalska Finska (avgust 2020), Hrvaška (avgust 2020)

Upravljanje in financiranje

Infrastruktura za digitalne storitve e-zdravja (eHDSI) olajšuje čezmejno izmenjavo zdravstvenih podatkov, vključno s povzetki o pacientih in e-recepti. Evropska komisija v okviru osnovnih storitev zagotavlja državam EU skupno infrastrukturo IKT in medsektorske storitve (terminologija, interoperabilnost itd.). Države članice lahko s finančno pomočjo Instrumenta za povezovanje Evrope (2015-2020) vzpostavijo „generične storitve” za povezovanje nacionalnih sistemov e-zdravja prek „nacionalnih kontaktnih točk za e-zdravje (NCPeH)”.

Strokovna skupina držav članic za infrastrukturo za digitalne storitve e-zdravja (eHMSEG) – sestavljajo jo vodje, odgovorni za izvajanje nacionalnih kontaktnih točk na področju e-zdravja. Imenujejo jih sodelujoče države. Člani sodelujejo pri uvajanju in delovanju čezmejne infrastrukture e-zdravja in so odgovorni za vzpostavitev nacionalnih kontaktnih točk za e-zdravje.

Odbor za operativno upravljanje e-zdravja (eHOMB) – sestavljajo ga predstavniki notranjih služb Evropske komisije in eHMSEG. Odbor nadzira zagotavljanje storitev ter sprejema taktične in operativne odločitve v zvezi z eHDSI.

Promocijsko gradivo

Povezane informacije: