eZdravotníctvo

Elektronické služby poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Elektronická cezhraničná zdravotná služba je infraštruktúra zabezpečujúca kontinuitu starostlivosti o európskych občanov počas cestovania do zahraničia v rámci EÚ. Krajinám EÚ sa tým poskytuje možnosť vymieňať si zdravotné údaje bezpečným, účinným a interoperabilným spôsobom.

V súčasnosti sa vo všetkých krajinách EÚ postupne zavádzajú tieto dve elektronické služby poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti:

  • Elektronické predpisovanie liekov (a elektronická dispenzácia) umožňuje občanom EÚ získať lieky v lekárni, ktorá sa nachádza v inej krajine EÚ, a to vďaka online prenosu elektronického predpisu z ich krajiny pôvodu do krajiny, v ktorej sa zdržiavajú.
  • Súhrnné údaje o pacientovi poskytujú informácie o dôležitých aspektoch týkajúcich sa zdravia, ako sú alergie, užívané lieky, predchádzajúce ochorenia, operácie atď. Sú súčasťou väčšieho súboru údajov o zdraví známym aj ako elektronický zdravotný záznam. Cieľom digitálnych súhrnných údajov o pacientovi je poskytnúť lekárom v ich vlastnom jazyku základné informácie o pacientovi, ktorý pochádza z inej krajiny EÚ, a predísť tak prípadnej jazykovej bariére. Z dlhodobejšieho hľadiska by sa v celej EÚ mali sprístupniť nielen základné lekárske informácie týkajúce sa súhrnu pacientov, ale úplný zdravotný záznam. Na výmene elektronických lekárskych predpisov a údajov o pacientoch sa môžu podieľať všetky členské štáty.

Krajiny EÚ si môžu vymieňať elektronické predpisy aj súhrnné údaje o pacientovi vďaka novej infraštruktúre digitálnych služieb elektronického zdravotníctva (eHDSI).

Do roku 2021 sa tieto dve služby postupne zavedú v týchto 22 krajinách EÚ: Belgicko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

V súčasnosti už fungujú tieto výmeny:

  • Fínsko: elektronické predpisy pre osoby cestujúce do inej krajiny EÚ
  • Estónsko: elektronické predpisy pre osoby prichádzajúce z inej krajiny EÚ

Súvisiace informácie: