eHealth

Servicii electronice în domeniul asistenței medicale transfrontaliere

Infrastructura de servicii digitale de e-sănătate (eHDSI) asigură continuitatea îngrijirii pentru cetățenii europeni care călătoresc în alte țări membre. Astfel, țările UE au posibilitatea de a face schimb de date medicale într-un mod sigur, eficient și interoperabil. Cetățenii pot recunoaște cu ușurință disponibilitatea serviciilor sub marca „MyHealth @ EU”.

În toate țările UE sunt introduse progresiv următoarele două servicii electronice transfrontaliere din domeniul asistenței medicale:

  • prescripția electronică și eliberarea electronică de medicamente (Orientările rețelei de sănătate privind prescripția electronică) le permit cetățenilor UE să își procure medicamentele necesare de la o farmacie situată în alt stat membru, datorită transferului online al prescripției din țara de reședință în țara în care călătoresc.
  • fișa pacientului (Orientările rețelei de e-sănătate privind dosarul medical al pacientului, Notele de publicare) oferă informații privind aspecte importante legate de sănătate – alergii, medicamente prescrise, boli anterioare, operații etc. Face parte dintr-o colecție mai amplă de date medicale, cunoscută sub denumirea de dosar electronic de sănătate. Fișa digitală a pacientului le oferă medicilor acces la informații despre pacienți în propria limbă, lucru deosebit de util când pacienții provin din altă țară a UE și pot apărea obstacole lingvistice.
    Pe termen lung, imaginile medicale, rezultatele de laborator și biletele de externare vor fi, de asemenea, disponibile în întreaga UE, iar dosarul medical complet va urma ulterior. Schimbul de prescripții electronice și de fișe ale pacienților este deschis tuturor țărilor din UE.

Până în 2025, ambele servicii vor fi implementate treptat în 25 de țări din UE: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos și Ungaria.

Ce servicii sunt disponibile și în ce țări?

Datele medicale ale cetățenilor din următoarele țări: pot fi consultate de medici din țările de mai jos accesând fișele pacienților:
Cehia Luxemburg, Croația, Portugalia, Franța
Malta Luxemburg, Portugalia, Croația, Cehia, Franța
Portugalia Malta, Croația, Luxemburg, Franța, Cehia, Spania
Croația Malta, Portugalia, Cehia, Luxemburg, Franța
Spania Portugalia

Medicii din următoarele țări: pot avea acces la datele medicale ale cetățenilor care vin din:
Croația: Cehia, Malta, Portugalia
Luxemburg Cehia, Malta, Portugalia, Croația
Malta Portugalia, Croația
Portugalia ( site-urile SNS și SPMS ) Malta, Croația, Cehia, Spania
Cehia Croația, Malta, Portugalia
Franța Cehia, Malta, Portugalia, Croația
Spania Portugalia

Prescripțiile electronice ale cetățenilor din următoarele țări: sunt acceptate în farmacii din:
Croația Finlanda, Estonia, Portugalia
Estonia Finlanda, Croația
Finlanda Estonia, Croația, Portugalia
Portugalia (site-urile SNS și SPMS) Estonia, Finlanda, Croația

Farmaciștii din următoarele țări: pot elibera medicamente pe baza prescripțiilor electronice prezentate de cetățeni din:
Croația Finlanda, Estonia, Portugalia
Estonia Finlanda, Croația, Portugalia
Finlanda Estonia, Portugalia, Croația
Portugalia Finlanda, Croația

Guvernanță și finanțare

Infrastructura de servicii digitale de e-sănătate (eHDSI) facilitează schimbul transfrontalier de date medicale, inclusiv de fișe ale pacienților și de prescripții electronice. Prin „servicii de bază”, Comisia Europeană le oferă țărilor din UE o infrastructură TIC comună și servicii transversale (terminologie, interoperabilitate etc.). Astfel, acestea pot înființa „servicii generice” pentru conectarea sistemelor naționale de e-sănătate prin „punctele naționale de contact pentru e-sănătate (PNC)”, cu asistență financiară din partea Mecanismului pentru interconectarea Europei – Programul pentru telecomunicații (2015-2020).

Grupul de experți din statele membre pentru servicii digitale de e-sănătate (eHMSEG) este alcătuit din manageri responsabili cu implementarea punctelor naționale de contact în domeniul e-sănătății desemnați de țările participante. Membrii participă la instalarea și exploatarea infrastructurii transfrontaliere de e-sănătate și răspund de înființarea punctelor naționale de contact în materie de e-sănătate.

Comitetul de administrare operațională a domeniului e-sănătății (eHOMB) este format din reprezentanți ai serviciilor interne ale Comisiei Europene și din președinții eHMSEG. Acesta supraveghează modul în care sunt furnizate serviciile și ia decizii tactice și operaționale privind eHDSI.

Materiale de comunicare

Informații pe aceeași temă: