e-Zdrowie

Elektroniczne transgraniczne usługi zdrowotne

Elektroniczna transgraniczna usługa zdrowotna to infrastruktura zapewniająca obywatelom Europy ciągłość opieki podczas ich wyjazdu do innego kraju UE. Dzięki temu państwa członkowskie mogą wymieniać dane medyczne w sposób bezpieczny, wydajny i interoperacyjny.

Obecnie we wszystkich krajach UE stopniowo wprowadzane są dwa rodzaje elektronicznych transgranicznych usług zdrowotnych. Są to:

  • Elektroniczna recepta, tzw. e-recepta (i realizacja e-recepty), która umożliwia mieszkańcom Unii wykupienie leków w aptece znajdującej się w innym kraju UE. Jest to możliwe dzięki udostępnieniu w internecie krajowi, do którego pacjent podróżuje, recepty elektronicznej wystawionej w kraju jego zamieszkania, w którym jest ubezpieczony.
  • Kartoteka pacjenta zawiera informacje na temat ważnych aspektów związanych ze zdrowiem, takich jak alergie, zażywane aktualnie leki, przebyte choroby, zabiegi chirurgiczne itp. Jest ona częścią większego zbioru danych medycznych zwanego elektroniczną dokumentacją medyczną. Elektroniczna kartoteka pacjenta ma na celu udostępnienie lekarzowi istotnych informacji w jego języku na temat pacjenta, który pochodzi z innego kraju UE i porozumiewa się w innym języku. W dłuższej perspektywie nie tylko podstawowe informacje medyczne z kartoteki pacjenta, ale i pełna dokumentacja medyczna powinny stać się dostępne w całej UE. W wymianie e-recept i kartotek pacjentów mogą uczestniczyć wszystkie państwa członkowskie.

Nowa europejska infrastruktura usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia (eHDSI) umożliwia wymianę zarówno elektronicznych recept, jak i kartotek pacjentów między krajami UE.

Do 2021 r. te dwa rodzaje usług cyfrowych będą stopniowo wdrażane w 22 krajach UE: w Austrii, Belgii, Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, na Litwie, w Luksemburgu, na Malcie, w Niemczech, Polsce, Portugalii, Słowenii, Szwecji, na Węgrzech i we Włoszech.

Obecnie wymiana jest już możliwa między:

  • Finlandią: e-recepty wyjeżdżających podróżnych
  • Estonią: e-recepty przyjeżdżających podróżnych.

Więcej informacji: