e-Zdrowie

Elektroniczne transgraniczne usługi zdrowotne

Elektroniczna transgraniczna usługa zdrowotna to infrastruktura zapewniająca obywatelom Europy ciągłość opieki podczas ich wyjazdu do innego kraju UE. Dzięki temu państwa członkowskie mogą wymieniać dane medyczne w sposób bezpieczny, wydajny i interoperacyjny.

Obecnie we wszystkich krajach UE stopniowo wprowadzane są dwa rodzaje elektronicznych transgranicznych usług zdrowotnych. Są to:

  • Elektroniczna recepta, tzw. e-recepta (i realizacja e-recepty), która umożliwia mieszkańcom Unii wykupienie leków w aptece znajdującej się w innym kraju UE. Jest to możliwe dzięki udostępnieniu w internecie krajowi, do którego pacjent podróżuje, recepty elektronicznej wystawionej w kraju jego zamieszkania, w którym jest ubezpieczony.
  • Kartoteka pacjenta zawiera informacje na temat ważnych aspektów związanych ze zdrowiem, takich jak alergie, zażywane aktualnie leki, przebyte choroby, zabiegi chirurgiczne itp. Jest ona częścią większego zbioru danych medycznych zwanego elektroniczną dokumentacją medyczną. Elektroniczna kartoteka pacjenta ma na celu udostępnienie lekarzowi istotnych informacji w jego języku na temat pacjenta, który pochodzi z innego kraju UE i porozumiewa się w innym języku. W dłuższej perspektywie nie tylko podstawowe informacje medyczne z kartoteki pacjenta, ale i pełna dokumentacja medyczna powinny stać się dostępne w całej UE. W wymianie e-recept i kartotek pacjentów mogą uczestniczyć wszystkie państwa członkowskie.

Nowa europejska infrastruktura usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia (eHDSI) umożliwia wymianę zarówno elektronicznych recept, jak i kartotek pacjentów między krajami UE.

Do 2021 r. te dwa rodzaje usług cyfrowych będą stopniowo wdrażane w 22 krajach UE: w Austrii, Belgii, Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, na Litwie, w Luksemburgu, na Malcie, w Niemczech, Polsce, Portugalii, Słowenii, Szwecji, na Węgrzech i we Włoszech.

Jakie usługi są dostępne w jakich krajach?


Lekarze w następujących krajach: mogą uzyskać dostęp do danych medycznych z następujących krajów:
Chorwacja Czechy (od września 2019 r.), Malta (od 24 lutego 2020 r.) i Portugalia (od lutego 2020 r.)
Luksemburg: Czechy (od czerwca 2019 r.), Malta (od grudnia 2019 r.)
Malta Portugalia (od lutego 2020 r.)
Portugalia Malta (od stycznia 2020 r.)

Dane medyczne obywateli następujących krajów: mogą być konsultowane przez lekarzy poprzez kartotekę pacjenta w następujących krajach:
Czechy: Luksemburg (od stycznia 2019 r.), Chorwacja (wrzesień 2019 r.)
Malta Luksemburg (od grudnia 2019 r.), Portugalia (od stycznia 2020 r.), Chorwacja (od 24 lutego 2020 r.)
Portugalia Malta (od 21 lutego 2020 r.), Chorwacja (od lutego 2020 r.) i Luksemburg (od marca 2020 r.)


E-recepty obywateli następujących krajów: mogą być realizowane w aptekach następujących krajów:
Chorwacja Finlandia (od sierpnia 2020 r.), Portugalia (od sierpnia 2020 r.)
Estonia Finlandia (od czerwca 2020 r.), Chorwacja (od sierpnia 2020 r.)
Finlandia Estonia (od stycznia 2019 r.), Chorwacja (od września 2019 r.), Portugalia (od sierpnia 2020 r.)
Portugalia Estonia (od czerwca 2020 r.), Finlandia (od sierpnia 2020 r.), Chorwacja (od sierpnia 2020 r.)


Farmaceuci następujących krajów: mogą wydawać leki na e-recepty obywateli następujących krajów:
Chorwacja Finlandia (od września 2019 r.), Estonia (od sierpnia 2020 r.), Portugalia (od sierpnia 2020 r.)
Estonia Finlandia (od stycznia 2019 r.), Chorwacja (od marca 2020 r.), Portugalia (od czerwca 2020 r.)
Finlandia Estonia (od czerwca 2020 r.), Portugalia (od sierpnia 2020 r.), Chorwacja (od sierpnia 2020 r.)
Portugalia Finlandia (od sierpnia 2020 r.), Chorwacja (od sierpnia 2020 r.)

.
Informacje dotyczące Portugali:

Więcej informacji: