e-Zdrowie

Elektroniczne transgraniczne usługi zdrowotne

Cyfrowa elektroniczna transgraniczna usługa zdrowotna (eHDSI) to infrastruktura zapewniająca europejskim obywatelom ciągłość opieki podczas ich wyjazdu do innego kraju UE. Dzięki temu państwa członkowskie mogą wymieniać dane medyczne w sposób bezpieczny, wydajny i interoperacyjny. Dostępność usług jest łatwo rozpoznawalna dzięki oznaczeniu „MyHealth @ EU”.

Obecnie we wszystkich krajach UE wprowadzane są dwa rodzaje elektronicznych transgranicznych usług zdrowotnych. Są to:

  • Recepta elektroniczna, tzw. e-recepta, i realizacja e-recepty (wytyczne sieci e-zdrowie w sprawie e-recepty), które umożliwiają mieszkańcom Unii wykupienie leków w aptece znajdującej się w innym kraju UE. Jest to możliwe dzięki udostępnieniu w internecie krajowi, do którego pacjent podróżuje, recepty elektronicznej wystawionej w kraju jego zamieszkania, w którym jest ubezpieczony.
  • Kartoteka pacjenta (wytyczne sieci e-zdrowie w sprawie kartoteki pacjenta), która zawiera informacje na temat ważnych aspektów związanych ze zdrowiem, takich jak alergie, zażywane aktualnie leki, przebyte choroby, zabiegi chirurgiczne itp. Jest ona częścią większego zbioru danych medycznych zwanego elektroniczną dokumentacją medyczną. Elektroniczna kartoteka pacjenta ma udostępniać lekarzowi istotne informacje w jego języku na temat pacjenta, który pochodzi z innego kraju UE i porozumiewa się w innym języku.https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/ehn_guidelines_patientsummary-releasenotes_en.pdf
    W perspektywie długoterminowej w całej UE dostępne będą również obrazy medyczne, wyniki badań laboratoryjnych i wypisy ze szpitala, a także pełna dokumentacja medyczna. Wymiana e-recept i kartotek pacjentów może odbywać się między wszystkimi krajami UE.

Do 2025 r. te dwa rodzaje usług elektronicznych w sektorze ochrony zdrowia będą stopniowo wdrażane w 25 krajach UE: w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, Malcie, w Niemczech, Polsce, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, na Węgrzech i we Włoszech.

Jakie usługi są dostępne w jakich krajach?

Lekarze w następujących krajach: mogą uzyskać dostęp do danych medycznych z następujących krajów:
Chorwacja Czechy (od września 2019 r.), Malta (od lutego 2020 r.) i Portugalia (od lutego 2020 r.)
Luksemburg: Czechy (od czerwca 2019 r.), Malta (od grudnia 2019 r.)
Malta Portugalia (od lutego 2020 r.), Chorwacja (od 17 grudnia 2020 r.)
Portugalia (strony internetowe SNS i SPMS) Malta (od stycznia 2020 r.), Chorwacja (od 17 grudnia 2020 r.)
Czechy Chorwacja (od 21 grudnia 2020 r.)

Dane medyczne obywateli następujących krajów: mogą być konsultowane przez lekarzy poprzez kartotekę pacjenta w następujących krajach:
Czechy Luksemburg (od stycznia 2019 r.), Chorwacja (wrzesień 2019 r.)
Malta Luksemburg (od grudnia 2019 r.), Portugalia (od stycznia 2020 r.), Chorwacja (od lutego 2020 r.)
Portugalia Malta (od 21 lutego 2020 r.), Chorwacja (od lutego 2020 r.) i Luksemburg (od marca 2020 r.)
Chorwacja Malta (od 17 grudnia 2020 r.), Portugalia (17 grudnia 2020 r.), Czechy (od 21 grudnia 2020 r.)

E-recepty obywateli następujących krajów: mogą być realizowane w aptekach następujących krajów:
Chorwacja Finlandia (od sierpnia 2020 r.), Portugalia (od sierpnia 2020 r.)
Estonia Finlandia (od czerwca 2020 r.), Chorwacja (od sierpnia 2020 r.)
Finlandia Estonia (od stycznia 2019 r.), Chorwacja (od września 2019 r.), Portugalia (od sierpnia 2020 r.)
Portugalia (strony internetowe SNS i SPMS) Estonia (od czerwca 2020 r.), Finlandia (od sierpnia 2020 r.), Chorwacja (od sierpnia 2020 r.)

Farmaceuci następujących krajów: mogą wydawać leki na e-recepty przedłożone przez obywateli następujących krajów:
Chorwacja Finlandia (od września 2019 r.), Estonia (od sierpnia 2020 r.), Portugalia (od sierpnia 2020 r.)
Estonia Finlandia (od stycznia 2019 r.), Chorwacja (od marca 2020 r.), Portugalia (od czerwca 2020 r.)
Finlandia Estonia (od czerwca 2020 r.), Portugalia (od sierpnia 2020 r.), Chorwacja (od sierpnia 2020 r.)
Portugalia Finlandia (od sierpnia 2020 r.), Chorwacja (od sierpnia 2020 r.)

Zarządzanie i finansowanie

Europejska infrastruktura usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia ułatwia transgraniczną wymianę danych dotyczących zdrowia, w tym elektronicznych kartotek pacjentów i recept elektronicznych. Za pomocą platformy usług podstawowych Komisja Europejska zapewnia krajom UE wspólną infrastrukturę teleinformatyczną i usługi horyzontalne (terminologia, interoperacyjność itp.). Kraje mogą następnie ustanawiać usługi ogólne, aby połączyć krajowe systemy e-zdrowia za pośrednictwem krajowych punktów kontaktowych w dziedzinie e-zdrowia. Wsparcie finansowe pochodzi z programu telekomunikacyjnego w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (2015–2020).

Grupa ekspertów z krajów UE w dziedzinie e-zdrowia (eHMSEG) składa się z wyznaczanych przez kraje uczestniczące kierowników krajowych punktów kontaktowych. Członkowie grupy uczestniczą w tworzeniu i eksploatacji transgranicznej infrastruktury e-zdrowia oraz odpowiadają za tworzenie krajowych punktów kontaktowych w dziedzinie e-zdrowia.

W skład Zarządu Operacyjnego e-Zdrowie (eHOMB) wchodzą przedstawiciele służb wewnętrznych Komisji Europejskiej i przewodniczący grupy ekspertów z państw członkowskich ds. e-zdrowia (eHMSEG). Zarząd nadzoruje świadczenie usług i podejmuje taktyczne i operacyjne decyzje dotyczące europejskiej infrastruktury usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia.

Materiały informacyjne

Więcej informacji: