E-gezondheid

Elektronische diensten voor grensoverschrijdende gezondheidszorg

De digitale diensteninfrastructuur voor e-gezondheid (eHDSI) is een infrastructuur die moet garanderen dat Europese burgers ook op gezondheidszorg kunnen rekenen wanneer zij naar een ander EU-land reizen. Hiermee kunnen EU-landen op een veilige, efficiënte en interoperabele wijze gezondheidsgegevens uitwisselen. Burgers kunnen dankzij het logo "MyHealth@EU" snel zien of dergelijke diensten op een bepaalde plaats beschikbaar zijn.

Alle EU-landen zijn bezig met de invoering van twee grensoverschrijdende elektronische diensten:

  • Dankzij het elektronisch recept en de elektronische aflevering van medicijnen (richtsnoer eHealth Network) kunnen EU-burgers hun geneesmiddelen in een apotheek in een ander EU-land afhalen, doordat het recept online naar het andere land kan worden doorgestuurd, bijv. wanneer iemand op reis gaat.
  • Het elementair elektronisch patiëntendossier (richtsnoer eHealth Network, versie-informatie) bevat belangrijke gezondheidsinformatie, bijvoorbeeld over allergieën, huidige medicatie, eerdere ziektes, operaties, en maakt deel uit van het uitgebreidere elektronisch patiëntendossier. Het elementair elektronisch patiëntendossier geeft artsen essentiële informatie over een patiënt, in hun eigen taal, wanneer een patiënt uit een ander EU-land komt en er een taalprobleem is.
    Op langere termijn moeten ook medische afbeeldingen en analyseresultaten in de hele EU beschikbaar worden, later gevolgd door het volledige patiëntendossier. Alle EU-landen kunnen meedoen aan de uitwisseling van elektronische recepten en elementaire elektronische patiëntendossiers.

Beide diensten worden tegen 2025 geleidelijk ingevoerd in 25 EU-landen: België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Welke diensten zijn waar beschikbaar?

Artsen uit onderstaande landen: kunnen gezondheidsgegevens inzien van patiënten uit:
Kroatië Tsjechië (sept. 2019), Malta (feb. 2020) en Portugal (feb. 2020)
Luxemburg Tsjechië (juni 2019), Malta (dec. 2019)
Malta Portugal (feb. 2020), Kroatië (17 dec. 2020)
Portugal (websites van het SNS en het SPMS) Malta (jan. 2020), Kroatië (17 dec. 2020)
Tsjechië Kroatië (21 dec. 2020)

Gezondheidsgegevens van patiënten uit: kunnen worden ingezien via het elektronisch patiëntendossier door artsen uit:
Tsjechië Luxemburg (juni 2019), Kroatië (sept. 2019)
Malta Luxemburg (dec. 2019), Portugal (jan. 2020), Kroatië (feb. 2020)
Portugal Malta (21 feb. 2020), Kroatië (feb. 2020) en Luxemburg (maart 2020)
Kroatië Malta (17 dec. 2020), Portugal (17 dec. 2020), Tsjechië (21 dec. 2020)

Elektronische recepten van patiënten uit: kunnen worden afgehaald in apotheken in:
Kroatië Finland (aug. 2020), Portugal (aug. 2020)
Estland Finland (juni 2020), Kroatië (aug. 2020)
Finland Estland (jan. 2019), Kroatië (september 2019), Portugal (aug. 2020)
Portugal (websites van het SNS en het SPMS) Estland (juni 2020), Finland (aug. 2020), Kroatië (aug. 2020)

Apothekers in: aanvaarden elektronische recepten van patiënten uit:
Kroatië Finland (sept. 2019), Estland (aug. 2020), Portugal (aug. 2020)
Estland Finland (jan. 2019), Kroatië (maart 2019), Portugal (juni 2020)
Finland Estland (juni 2020), Portugal (aug. 2020), Kroatië (aug. 2020)
Portugal Finland (aug. 2020), Kroatië (aug. 2020)

Bestuur en financiering

De digitale diensteninfrastructuur voor e-gezondheid (eHDSI) vergemakkelijkt de uitwisseling van gezondheidsgegevens binnen Europa, waaronder patiëntendossiers en elektronische recepten. Via "kerndiensten" biedt de Europese Commissie een gemeenschappelijke ICT-infrastructuur en horizontale diensten (terminologie, interoperabiliteit enz.) aan de EU-landen. Zij kunnen daarmee "generieke diensten” opzetten om de nationale e-gezondheidsstelsels met elkaar te verbinden via nationale e-gezondheidscontactpunten (NCPeH)'s. Dat gebeurt met financiële steun van het telecomprogramma van de Connecting Europe Facility (2015-2020).

De deskundigengroep voor eHDSI van de EU-landen (eHMSEG) bestaat uit door de deelnemende landen benoemde managers die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de nationale contactpunten voor e-gezondheid. De leden nemen deel aan de invoering en uitvoering van grensoverschrijdende infrastructuur voor e-gezondheid en zijn verantwoordelijk voor het opzetten van nationale contactpunten voor e-gezondheid.

De eHealth Operational Management Board (eHOMB) bestaat uit vertegenwoordigers van interne diensten van de Europese Commissie en de voorzitters van de eHMSEG. Deze raad houdt toezicht op de dienstverlening en neemt tactische en operationele beslissingen over de digitale diensteninfrastructuur voor e-gezondheid.

Voorlichtingsmateriaal

Zie ook: