E-gezondheid

Elektronische diensten voor grensoverschrijdende gezondheidszorg

De elektronische diensten voor grensoverschrijdende gezondheidszorg zorgen voor de infrastructuur die moet garanderen dat Europese burgers ook op gezondheidszorg kunnen rekenen wanneer zij naar een ander EU-land reizen. Hiermee kunnen EU-landen op een veilige, efficiënte en interoperabele wijze gezondheidsgegevens uitwisselen.

De volgende twee elektronische diensten worden geleidelijk ingevoerd in alle EU-landen:

  • het elektronische recept (voorschrift) en elektronische aflevering van medicijnen - hiermee kunnen EU-burgers hun geneesmiddelen in een apotheek in een ander EU-land afhalen, doordat het recept online naar het andere land kan worden doorgestuurd, bijv. wanneer iemand op reis gaat.
  • het elementair elektronisch patiëntendossier biedt informatie over belangrijke gezondheidsgerelateerde aspecten zoals allergieën, huidige medicatie, eerdere ziektes, operaties, enz. Het maakt deel uit van een uitgebreider elektronisch patiëntendossier. Het elementair elektronisch patiëntendossier geeft artsen essentiële informatie over een patiënt, in hun eigen taal, wanneer een patiënt uit een ander EU-land komt en er een taalprobleem is. Op langere termijn moeten niet alleen de medische basisgegevens in het elementair elektronisch patiëntendossier, maar ook het volledige elektronisch patiëntendossier in de hele EU beschikbaar zijn. Alle EU-landen kunnen meedoen aan de uitwisseling van elektronische recepten en elementaire elektronische patiëntendossiers.

Daarbij kunnen zowel elektronische recepten als patiëntendossiers tussen de EU-landen worden uitgewisseld dankzij de nieuwe digitale diensteninfrastructuur voor e-gezondheid (eHDSI).

Beide diensten worden tegen 2021 geleidelijk ingevoerd in 22 EU-landen: België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.

In de volgende landen zijn zij al operationeel:

  • Finland: elektronische recepten van vertrekkende reizigers
  • Estland: elektronische recepten van aankomende reizigers

Zie ook: