E-veselība

Pārrobežu veselības aprūpes elektroniskie pakalpojumi

Pārrobežu e-veselības pakalpojumi nodrošina aprūpes nepārtrauktību Eiropas iedzīvotājiem, kad viņi dodas ceļojumā uz citu ES valsti. Tie ļauj ES valstīm apmainīties ar datiem par veselību drošā, efektīvā un sadarbspējīgā veidā.

Pašlaik visās ES valstīs pakāpeniski tiek ieviesti divi pārrobežu veselības aprūpes pakalpojumi:

  • e-receptes (un zāļu izsniegšana elektroniski) ļauj ES pilsoņiem aptiekā, kas atrodas citā ES valstī, iegādāt viņiem parakstītas zāles, pateicoties recepšu pārsūtīšanai elektroniski no dzīvesvietas valsts uz valsti, kuru plānots apmeklēt;
  • pacienta veselības pārskats sniedz informāciju par svarīgiem ar veselību saistītiem aspektiem, piemēram, alerģijām, zāļu lietošanu, iepriekšējām slimībām, ķirurģiskām operācijām utt. Tā ir daļa no plašāka veselības datu apkopojuma, ko sauc par pacienta elektronisko medicīnisko karti. Pacienta veselības pārskats ārstam saprotamā valodā sniedz būtisku informāciju par pacientu, ja tas ir no citas ES valsts un, iespējams, pastāv valodas barjera. Ilgākā termiņā būs jānodrošina, ka visā ES ir pieejams ne tikai pacienta veselības pārskats, bet arī pacienta elektroniskās medicīniskās kartes pilna informācija. E-recepšu un pacienta veselības pārskatu apmaiņa ir pieejama visām dalībvalstīm.

Ar elektroniskajām receptēm un pacientu veselības pārskatiem var apmainīties starp ES valstīm, pateicoties jaunajai digitālo pakalpojumu infrastruktūrai e-veselības jomā (eHealth Digital Service Infrastructure jeb eHDSI).

Līdz 2021. gadam šos divus pakalpojumus pakāpeniski ieviesīs 22 ES valstis: Austrija, Beļģija, Čehija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija un Zviedrija.

Pašlaik jau darbojas šāda apmaiņa:

  • Somija: e-receptes personām, kuras dodas uz citu ES valsti
  • Igaunija: e-receptes personām, kuras ierodas no citas ES valsts

Saistīta informācija: