E-veselība

Pārrobežu veselības aprūpes elektroniskie pakalpojumi

E-veselības digitālo pakalpojumu infrastruktūra (eHDSI) nodrošina aprūpes nepārtrauktību ES iedzīvotājiem, kad viņi dodas ceļojumā uz citu ES valsti. Tie ļauj ES valstīm apmainīties ar datiem par veselību drošā, efektīvā un sadarbspējīgā veidā. Iedzīvotāji var viegli atpazīt zīmolu “MyHealth@EU”, kas norāda uz pakalpojumu pieejamību.

Pašlaik visās ES valstīs tiek ieviesti divi pārrobežu veselības aprūpes pakalpojumi:

  • e-receptes un e-izsniegšana (e-veselības tīkla vadlīnijas par e-receptēm) ļauj ES iedzīvotājiem iegādāties zāles aptiekā, kas atrodas citā ES dalībvalstī, jo šajā sistēmā receptes tiek elektroniski pārsūtītas no dzīvesvietas valsts uz valsti, kuru plānots apmeklēt.
  • pacienta veselības pārskats (e-veselības tīkla vadlīnijas par pacienta veselības pārskatu, Piezīmes par versijām) sniedz informāciju par svarīgiem ar veselību saistītiem aspektiem, piemēram, alerģijām, zāļu lietošanu, iepriekšējām slimībām, ķirurģiskām operācijām utt. Tā ir daļa no plašākas veselības datu kopas, ko sauc par e-veselības pacienta karti. Digitālā pacienta karte ārstiem sniedz būtisku informāciju par pacientu viņu dzimtajā valodā, kas ir svarīgi, ja pacients ir no citas ES valsts un ja pastāv valodas barjera.
    Ilgtermiņā kopā ar pacienta veselības pārskatu visā ES būs pieejami arī diagnostikas vajadzībām uzņemtie attēli, laboratorisku izmeklējumu rezultāti un slimnīcu izraksti. E-recepšu un pacientu veselības pārskatu apmaiņa ir pieejama visām ES valstīm.

Līdz 2025. gadam šos abus pakalpojumus pakāpeniski ieviesīs 25 ES valstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija un Zviedrija.

Kādi pakalpojumi ir pieejami dažādās valstīs?

Ārsti no šādām valstīm: var piekļūt šādu valstu iedzīvotāju veselības datiem:
Horvātija Čehija (2019. g. septembris), Malta (2020. g. februāris) un Portugāle (2020. g. februāris)
Luksemburga Čehija (2019. g. jūnijs), Malta (2019. g. decembris)
Malta Portugāle (2020. g. februāris), Horvātija (2020. g. 17. decembris)
Portugāle (SNS un SPMS tīmekļvietnes) Malta (2020. g. janvāris), Horvātija (2020. g. 17. decembris)
Čehija Horvātija (2020. g. 21. decembris)

Datiem par šādu valstu iedzīvotāju veselību: izmantojot pacienta veselības pārskatu, var piekļūt šādu valstu ārsti:
Čehija Luksemburga (2019. g. jūnijs), Horvātija (2019. g. septembris)
Malta Luksemburga (2019. g. decembris), Portugāle (2020. g. janvāris) un Horvātija (2020. g. februāris)
Portugāle Malta (2020. g. 21. februāris), Horvātija (2020. g. februāris) un Luksemburga (2020. g. marts)
Horvātija Malta (2020. g. 17. decembris), Portugāle (2020. g. 17. decembris), Čehija (2020. g. 21. decembris)

Šādu valstu iedzīvotāji savas e-receptes: var izgūt šādu valstu aptiekās:
Horvātija Somija (2020. g. augusts), Portugāle (2020. g. augusts)
Igaunija Somija (2020. g. jūnijs), Horvātija (2020. g. augusts)
Somija Igaunija (2019. g. janvāris), Horvātija (2019. g. septembris), Portugāle (2020. g. augusts)
Portugāle (SNS un SPMS tīmekļvietnes) Igaunija (2020. g. jūnijs), Somija (2020. g. augusts), Horvātija (2020. g. augusts)

Šādu valstu farmaceiti: pieņem e-receptes, ko uzrāda šādu valstu iedzīvotāji:
Horvātija Somija (2019. g. septembris), Igaunija (2020. g. augusts), Portugāle (2020. g. augusts)
Igaunija Somija (2019. g. janvāris), Horvātija (2020. g. marts), Portugāle (2020. g. jūnijs)
Somija Igaunija (2020. g. jūnijs), Portugāle (2020. g. augusts), Horvātija (2020. g. augusts)
Portugāle Somija (2020. g. augusts), Horvātija (2020. g. augusts)

Pārvaldība un finansējums

E-veselības digitālo pakalpojumu infrastruktūra (eHDSI) atvieglo pārrobežu apmaiņu ar veselības datiem, tādiem kā pacientu veselības pārskatiem un e-receptēm. Ar “pamatpakalpojumiem” Eiropas Komisija nodrošina ES dalībvalstīm kopīgu IKT infrastruktūru un transversālus pakalpojumus (terminoloģiju, sadarbspēju utt.). Pēc tam tās var ieviest “vispārējos pakalpojumus”, lai savienotu valstu e-veselības sistēmas, izmantojot īpašu portālu, kas veidots kā valsts kontaktpunkts e-veselības jomā (VKPeV). Šīs darbības finansiāli atbalsta no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) telesakaru programmas (2015.–2020.).

E-veselības digitālo pakalpojumu infrastruktūras dalībvalstu ekspertu grupā (eHMSEG) darbojas iesaistīto valstu nozīmēti vadītāji, kas atbild par VKPeV darbību. Dalībnieki izvērš e-veselības pārrobežu infrastruktūru, nodrošina tās darbību un ir atbildīgi par e-veselības valsts kontaktpunktu izveidi.

E-veselības darbības vadības padomi (eHOMB) veido Eiropas Komisijas iekšējo dienestu pārstāvji un eHMSEG vadītāji. Tā pārrauga pakalpojumu sniegšanu un pieņem taktiskus un operatīvus lēmumus attiecībā uz eHDSI.

Informatīvi materiāli

Saistīta informācija