E. sveikata

Tarpvalstybinės elektroninės sveikatos paslaugos

Tarpvalstybinių elektroninių sveikatos paslaugų infrastruktūra užtikrina Europos piliečių sveikatos priežiūros tęstinumą jų kelionių po ES šalis metu. ES šalims sudaromos sąlygos saugiai, veiksmingai ir sąveikiai keistis duomenimis apie asmens sveikatą.

Šiuo metu visose ES šalyse palaipsniui diegiamos šios dvi tarpvalstybinės elektroninės sveikatos paslaugos:

  • e. receptas (ir e. išdavimas). Atsiradus galimybei el. būdu perduoti e. receptą iš gyvenamosios šalies, į kurios sistemą ES piliečiai yra įtraukti, į jų kelionės šalį, buvo sudarytos sąlygos įsigyti vaistų kitoje ES šalyje esančioje vaistinėje;
  • paciento duomenų santrauka suteikia informacijos apie svarbius su sveikata susijusius aspektus, kaip antai alergijas, vartojamus vaistus, ankstesnes ligas, operacijas ir t. t. Ji priklauso didesniam asmens sveikatos duomenų rinkiniui – elektroniniams sveikatos įrašams. Skaitmeninės paciento duomenų santraukos paskirtis – suteikti gydytojams jų pačių kalba svarbios informacijos apie pacientą, kai jis yra iš kitos ES šalies ir gali kilti kalbinių kliūčių. Žvelgiant toliau į ateitį, ES mastu turėtų būti prieinami visi sveikatos įrašai, ne tik į paciento duomenų santrauką įtraukta pagrindinė medicininė informacija. E. receptais ir paciento duomenų santraukomis gali keistis visos valstybės narės.

ES šalys tiek e. receptais, tiek paciento duomenų santraukomis gali keistis naudodamosi naująja e. sveikatos skaitmeninių paslaugų infrastruktūra (eHDSI).

Iki 2021 m. abi paslaugas palaipsniui įdiegs 22 ES šalys: Airija, Austrija, Belgija, Čekija, Estija, Ispanija, Italija, Graikija, Kipras, Kroatija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija ir Vokietija.

Dabar jau keičiamasi šiais duomenimis:

  • Suomijoje: išvykstantiems keliautojams skirtais e. receptais
  • Estijoje: atvykstantiems keliautojams skirtais e. receptais

Susijusi informacija