e-egészségügy

Határokon átívelő elektronikus egészségügyi szolgáltatások

Az európai e-egészségügyi digitális szolgáltatási infrastruktúra (eHDSI) nagyban megkönnyíti az Unió polgárainak, hogy külföldi utazásaik során az EU más országaiban egészségügyi ellátást vegyenek igénybe, ugyanis lehetővé teszi az egészségügyi adatok biztonságos és hatékony megosztását a tagállamok között. Az igénybe vehető szolgáltatás könnyen felismerhető a „MyHealth @ EU” márkanév révén.

Az EU valamennyi tagországában dolgoznak már az alábbi két, határokon átívelő elektronikus egészségügyi szolgáltatás bevezetésén:

  • az elektronikus gyógyszerfelírás és gyógyszerkiadás (lásd az e-egészségügyi hálózat iránymutatásait) lehetővé teszi az EU polgárainak, hogy egy másik uniós országban szerezzék be a gyógyszereiket, az elektronikus vényt ugyanis online továbbítani lehet a biztosítás helye szerinti országból abba az országba, ahol a beteg ki szeretné váltani a gyógyszert;
  • a betegadatlap (lásd az e-egészségügyi hálózat iránymutatásait és az azokhoz mellékelt kiadási megjegyzéseket) tájékoztatást nyújt az adott személy egészségügyi állapotának fontos vonatkozásairól – pl. az esetleges allergiáiról, az általa szedett gyógyszerekről, a korábbi betegségeiről és a rajta végrehajtott sebészeti beavatkozásokról. Ez egy nagyobb egészségügyi adatállomány, az úgynevezett elektronikus egészségügyi dokumentáció része. A digitális betegadatlap célja, hogy a kezelőorvos tájékoztatást kapjon saját nyelvén a beteggel kapcsolatos lényeges egészségügyi információkról, amikor az orvosi ellátást igénybe vevő beteg egy másik EU-ország lakosa. Ez különösen fontos lehet akkor, ha nyelvi akadályok is nehezítik az orvos és a páciens közötti kommunikációt.
    Hosszabb távon orvosi képek, laboreredmények és kórházi zárójelentések is elérhetőek lesznek EU-szerte, később pedig a betegek teljes kórtörténete és adatlapja is rendelkezésre áll majd. Az elektronikus vények és betegadatlapok megosztásának lehetősége minden uniós ország előtt nyitva áll.

A következő 25 EU-ország vállalta, hogy 2025-ig fokozatosan mindkét szolgáltatást bevezeti: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.

Mely szolgáltatások állnak rendelkezésre az egyes országokban?

Az alábbi országok orvosai: az alábbi országokból érkező polgárok egészségügyi adataihoz férhetnek hozzá:
Horvátország Csehország (2019. szeptember), Málta (2020. február) és Portugália (2020. február)
Luxemburg Csehország (2019. június), Málta (2019. december)
Málta Portugália (2020. február), Horvátország (2020. december 17.)
Portugália (SNS és SPMS) Málta (2020. január), Horvátország (2020. december 17.)
Csehország Horvátország (2020. december 21.)

Az alábbi országok polgárainak egészségügyi adatait: az alábbi országok orvosai tekinthetik meg a betegadatlap segítségével:
Csehország Luxemburg (2019. június), Horvátország (2019. szeptember)
Málta Luxemburg (2019. december), Portugália (2020. január), Horvátország (2020. február)
Portugália Málta (2020. február 21.), Horvátország (2020. február) és Luxemburg (2020. március)
Horvátország Málta (2020. december 17.), Portugália (2020. december 17.), Csehország (2020. december 21.)

Az alábbi országok polgárai számára kiállított elektronikus vényeket: az alábbi országok gyógyszertárai fogadják el:
Horvátország Finnország (2020. augusztus), Portugália (2020. augusztus)
Észtország Finnország (2020. június), Horvátország (2020. augusztus)
Finnország Észtország (2019. január), Horvátország (2019. szeptember), Portugália (2020. augusztus)
Portugália (SNS és SPMS) Észtország (2020. június), Finnország (2020. augusztus), Horvátország (2020. augusztus)

Az alábbi országok gyógyszertárai: az alábbi országok polgárai számára felírt elektronikus vényeket fogadják el:
Horvátország Finnország (2019. szeptember), Észtország (2020. augusztus), Portugália (2020. augusztus)
Észtország Finnország (2019. január), Horvátország (2020. március), Portugália (2020. június)
Finnország Észtország (2020. június), Portugália (2020. augusztus), Horvátország (2020. augusztus)
Portugália Finnország (2020. augusztus), Horvátország (2020. augusztus)

Irányítás és finanszírozás

Az e-egészségügyi digitális szolgáltatási infrastruktúra (eHDSI) az egészségügyi adatok – köztük a betegadatlapok és az elektronikus vények – határokon átnyúló cseréjét hivatott elősegíteni. Alapszolgáltatásként az Európai Bizottság bocsátja a tagállamok rendelkezésére a közös IKT-infrastruktúrát és bizonyos, több területet is érintő szolgáltatásokat (terminológia, interoperabilitás stb.). A tagállamok erre építve alakíthatják ki általános jellegű szolgáltatásaikat, és az e-egészségügyi nemzeti kapcsolattartó pontokon keresztül összekapcsolhatják nemzeti e-egészségügyi rendszereiket. Ehhez az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében indított távközlési program (2015–2020) nyújt pénzügyi támogatást.

Az e-egészségügyi digitális szolgáltatási infrastruktúrával foglalkozó tagállamközi szakértői csoport (eHMSEG) az e-egészségügyi nemzeti kapcsolattartó pontok létrehozásáért felelős vezetőkből áll, akiket a tagállamok neveznek ki. A csoport tagjai részt vesznek a határokon átnyúló e-egészségügyi infrastruktúra kialakításában és üzemeltetésében, csakúgy mint az e-egészségügyi nemzeti kapcsolattartó pontok létrehozásában.

Az E-egészségügyi Operatív Igazgatótanácsot (eHOMB) az Európai Bizottság szolgálatainak képviselői és az eHMSEG elnökei alkotják. Felügyeli a szolgáltatásnyújtást, valamint taktikai és operatív döntéseket hoz az e-egészségügyi digitális szolgáltatási infrastruktúrára (eHDSI) vonatkozóan.

Kommunikációs anyagok

Kapcsolódó információk: