eZdravje

Elektroničke prekogranične zdravstvene usluge

Infrastruktura digitalnih usluga e-zdravstva (e-HDSI) europskim građanima omogućuje kontinuitet zdravstvene skrbi dok su na putovanju u drugoj državi članici Unije. Nova infrastruktura državama članicama Unije omogućuje sigurnu, učinkovitu i interoperabilnu razmjenu zdravstvenih podataka. Dostupne usluge lako su prepoznatljive po nazivu Moje zdravlje @ EU (eng. „My Health @ EU”).

U svim državama članicama Europske unije u tijeku je uvođenje dviju elektroničkih prekograničnih zdravstvenih usluga:

  • e-recept i e-izdavanje lijekova (Smjernice mreže e-zdravstva o e-receptima), koji građanima Unije omogućuju da lijekove preuzmu u ljekarnama u drugim državama članicama Unije zahvaljujući elektroničkom prijenosu recepta iz njihove zemlje boravišta, u kojoj su osigurani, u zemlju putovanja i
  • sažetak medicinskih podataka o pacijentu (Smjernice mreže e-zdravstva o sažetku medicinskih podataka o pacijentu, napomene uz izdanje), koji sadržava važne informacije o zdravlju pacijenta, npr. o alergijama, lijekovima koje uzima, prethodnim bolestima, operacijama itd., i dio je elektroničkog zdravstvenog zapisa. Digitalni sažetak medicinskih podataka o pacijentu liječniku omogućuje da na svojem jeziku dobije bitne informacije o pacijentu koji dolazi iz druge države članice i možda govori drugim jezikom.
    S vremenom će se u cijeloj Uniji razmjenjivati i medicinske snimke, laboratorijski rezultati te otpusna pisma, a kasnije i cjeloviti zdravstveni zapisi. Sve države članice mogu se uključiti u razmjenu e-recepata i sažetaka medicinskih podataka o pacijentu.

Do 2025. obje će se usluge postupno uvesti u 25 država članica Unije: Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Cipru, Češkoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Irskoj, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Mađarskoj, Malti, Nizozemskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Portugalu, Slovačkoj, Sloveniji, Španjolskoj i Švedskoj.

U kojim su zemljama dostupne koje usluge?

Liječnici iz sljedećih zemalja: mogu pristupiti zdravstvenim podacima građana iz sljedećih zemalja:
Hrvatska Češka (od rujna 2019.), Malta (od veljače 2020.) i Portugal (od veljače 2020.)
Luksemburg Češka (od lipnja 2019.), Malta (od prosinca 2019.)
Malta Portugal (od veljače 2020.), Hrvatska (od 17. prosinca 2020.)
Portugal (internetske stranice Nacionalne zdravstvene službe (Serviço Nacional de Saúde, SNS) i internetske stranice zajedničke službe ministarstva zdravstva (Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, SPMS) Malta (od siječnja 2020.), Hrvatska (od 17. prosinca 2020.)
Češka Hrvatska (od 21. prosinca 2020.)

Zdravstvenim podacima građana iz sljedećih zemalja: mogu, u obliku sažetka medicinskih podataka o pacijentu, pristupiti liječnici iz sljedećih zemalja:
Češka Luksemburg (od lipnja 2019.), Hrvatska (od rujna 2019.)
Malta Luksemburg (od prosinca 2019.), Portugal (od siječnja 2020.), Hrvatska (od veljače 2020.)
Portugal Malta (od 21. veljače 2020.) , Hrvatska (od veljače 2020.) i Luksemburg (od ožujka 2020.)
Hrvatska Malta (od 17. prosinca 2020.), Portugal (od 17. prosinca 2020.), Češka (od 21. prosinca 2020.)

Građani sljedećih zemalja mogu s pomoću e-recepta: podići lijekove u ljekarnama u sljedećim zemljama:
Hrvatska Finska (od kolovoza 2020.), Portugal (od kolovoza 2020.)
Estonija Finska (od lipnja 2020.), Hrvatska (od kolovoza 2020.)
Finska Estonija (od siječnja 2019.), Hrvatska (od rujna 2019.), Portugal (od kolovoza 2020.)
Portugal (internetske stranice Nacionalne zdravstvene službe (Serviço Nacional de Saúde, SNS) i internetske stranice zajedničke službe ministarstva zdravstva (Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, SPMS) Estonija (od lipnja 2020.), Finska (od kolovoza 2020.), Hrvatska (od kolovoza 2020.)

Ljekarnici u sljedećim zemljama: prihvaćaju e-recepte građana iz sljedećih zemalja:
Hrvatska Finska (od rujna 2019.), Estonija (od kolovoza 2020.), Portugal (od kolovoza 2020.)
Estonija Finska (od siječnja 2019.), Hrvatska (od ožujka 2020.), Portugal (od lipnja 2020.)
Finska Estonija (od lipnja 2020.), Portugal (od kolovoza 2020.), Hrvatska (od kolovoza 2020.)
Portugal Finska (od kolovoza 2020.), Hrvatska (od kolovoza 2020.)

Upravljanje i financiranje

Infrastruktura digitalnih usluga e-zdravstva (e-HDSI) olakšava prekograničnu razmjenu zdravstvenih podataka, među ostalim sažetaka medicinskih podataka o pacijentu i e-recepata. U okviru „osnovnih usluga” Europska komisija državama članicama Unije stavlja na raspolaganje zajedničku IKT infrastrukturu i međusektorske usluge (terminologija, interoperabilnost itd.). Zatim države članice uz financijsku pomoć u okviru telekomunikacijskog programa Instrumenta za povezivanje Europe (2015. – 2020.) mogu uvesti „generičke usluge” za povezivanje nacionalnih sustava e-zdravstva putem „nacionalnih kontaktnih točaka za e-zdravstvo (NCPeH)”.

Zemlje sudionice u stručnu skupinu država članica EU-a za infrastrukturu digitalnih usluga e-zdravstva (e-HMSEG) imenuju rukovoditelje odgovorne za rad nacionalnih kontaktnih točaka za e-zdravstvo. Oni sudjeluju u uvođenju i radu prekogranične infrastrukture e-zdravstva i zaduženi su za uspostavu nacionalnih kontaktnih točaka za e-zdravstvo.

Odbor za operativno upravljanje e-zdravstvom (e-HOMB) sastoji se od predstavnika unutarnjih službi Europske komisije i predsjedatelja e-HMSEG-a. Nadzire pružanje usluga i donosi taktičke i operativne odluke o e-HDSI-ju.

Komunikacijski materijali

Povezane informacije: