Assistenza sanitaria online

Elektroničke prekogranične zdravstvene usluge

Elektroničke prekogranične zdravstvene usluge građanima Unije osiguravaju kontinuitet zdravstvene skrbi za vrijeme putovanja u drugu državu članicu Unije. Nova infrastruktura državama članicama Unije omogućuje razmjenu zdravstvenih podataka na siguran, učinkovit i interoperabilan način.

U svim državama članicama Europske unije u tijeku je postupno uvođenje sljedeće dvije elektroničke prekogranične zdravstvene usluge:

  • e-recept (i e-izdavanje) koji građanima Unije omogućuje da lijekove dobiju u ljekarnama u drugim državama članicama Unije zahvaljujući elektroničkom prijenosu recepta iz njihove zemlje boravišta, u kojoj su osigurani, u zemlju u koju putuju i
  • zdravstveni karton koji sadržava važne informacije o zdravlju pacijenta, npr. o alergijama, lijekovima koje uzima, prethodnim bolestima, operacijama itd. i dio je elektroničke zdravstvene evidencije. Zahvaljujući digitalnom zdravstvenom kartonu liječnik na svojem jeziku dobiva bitne informacije o pacijentu koji dolazi iz druge države članice i možda govori drugim jezikom. U dugoročnoj bi perspektivi u cijeloj Uniji trebala biti dostupna cjelokupna zdravstvena evidencija, a ne samo osnovne informacije iz zdravstvenog kartona. Sve države članice mogu razmjenjivati e-recepte i zdravstvene kartone.

Zahvaljujući novoj infrastrukturi za digitalne usluge e-zdravstva, države članice Unije mogu razmjenjivati e-recepte i digitalne zdravstvene kartone.

Do 2021. obje će se usluge postupno uvesti u 22 države članice Unije: Austriji, Belgiji, Cipru, Češkoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Irskoj, Italiji, Litvi, Luksemburgu, Mađarskoj, Malti, Nizozemskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Portugalu, Sloveniji, Španjolskoj i Švedskoj.

Već funkcioniraju sljedeće razmjene:

  • Finska: e-recepti građana koji putuju u druge države članice Unije
  • Estonija: e-recepti građana koji dolaze iz drugih država članica Unije

Povezane informacije: