Електронно здравеопазване

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Elektroničke prekogranične zdravstvene usluge

Infrastruktura digitalnih usluga e-zdravstva (e-HDSI) europskim građanima omogućuje kontinuitet zdravstvene skrbi dok su na putovanju u drugoj državi članici Unije. Nova infrastruktura državama članicama Unije omogućuje sigurnu, učinkovitu i interoperabilnu razmjenu zdravstvenih podataka. Dostupne usluge lako su prepoznatljive po nazivu Moje zdravlje @ EU (eng. „My Health @ EU”).

U svim državama članicama Europske unije u tijeku je uvođenje dviju elektroničkih prekograničnih zdravstvenih usluga:

  • e-recept i e-izdavanje lijekova (Smjernice mreže e-zdravstva o e-receptima), koji građanima Unije omogućuju da lijekove preuzmu u ljekarnama u drugim državama članicama Unije zahvaljujući elektroničkom prijenosu recepta iz njihove zemlje boravišta, u kojoj su osigurani, u zemlju putovanja i
  • sažetak medicinskih podataka o pacijentu (Smjernice mreže e-zdravstva o sažetku medicinskih podataka o pacijentu, napomene uz izdanje), koji sadržava važne informacije o zdravlju pacijenta, npr. o alergijama, lijekovima koje uzima, prethodnim bolestima, operacijama itd., i dio je elektroničkog zdravstvenog zapisa. Digitalni sažetak medicinskih podataka o pacijentu liječniku omogućuje da na svojem jeziku dobije bitne informacije o pacijentu koji dolazi iz druge države članice i možda govori drugim jezikom.
    S vremenom će se u cijeloj Uniji razmjenjivati i medicinske snimke, laboratorijski rezultati te otpusna pisma, a kasnije i cjeloviti zdravstveni zapisi. Sve države članice mogu se uključiti u razmjenu e-recepata i sažetaka medicinskih podataka o pacijentu.

Do 2025. obje će se usluge postupno uvesti u 25 država članica Unije: Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Cipru, Češkoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Irskoj, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Mađarskoj, Malti, Nizozemskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Portugalu, Slovačkoj, Sloveniji, Španjolskoj i Švedskoj.

U kojim su zemljama dostupne koje usluge?

Zdravstvenim podacima građana iz sljedećih zemalja: mogu, u obliku sažetka medicinskih podataka o pacijentu, pristupiti liječnici iz sljedećih zemalja:
Češka Luksemburg, Hrvatska, Portugal, Francuska
Malta Luksemburg, Portugal, Hrvatska, Češka, Francuska
Portugal Malta, Hrvatska, Luksemburg, Francuska, Češka, Španjolska
Hrvatska Malta, Portugal, Češka, Luksemburg, Francuska
Španjolska Portugal

Liječnici iz sljedećih zemalja: mogu pristupiti zdravstvenim podacima građana iz sljedećih zemalja:
Hrvatska Češka, Malta, Portugal
Luksemburg Češka, Malta, Portugal, Hrvatska
Malta Portugal, Hrvatska
Portugal (internetske stranice Nacionalne zdravstvene službe (Serviço Nacional de Saúde, SNS) i internetske stranice zajedničke službe ministarstva zdravstva (Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, SPMS) Malta, Hrvatska, Češka, Španjolska
Češka Hrvatska, Malta, Portugal
Francuska Češka, Malta, Portugal, Hrvatska
Španjolska Portugal

Građani sljedećih zemalja mogu s pomoću e-recepta: podići lijekove u ljekarnama u sljedećim zemljama:
Hrvatska Finska, Estonija, Portugal
Estonija Finska, Hrvatska
Finska Estonija, Hrvatska, Portugal
Portugal (internetske stranice Nacionalne zdravstvene službe (Serviço Nacional de Saúde, SNS) i internetske stranice zajedničke službe ministarstva zdravstva (Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, SPMS) Estonija, Finska, Hrvatska

Ljekarnici u sljedećim zemljama: prihvaćaju e-recepte građana iz sljedećih zemalja:
Hrvatska Finska, Estonija, Portugal
Estonija Finska, Hrvatska, Portugal
Finska Estonija, Portugal, Hrvatska
Portugal Finska, Hrvatska

Upravljanje i financiranje

Infrastruktura digitalnih usluga e-zdravstva (e-HDSI) olakšava prekograničnu razmjenu zdravstvenih podataka, među ostalim sažetaka medicinskih podataka o pacijentu i e-recepata. U okviru „osnovnih usluga” Europska komisija državama članicama Unije stavlja na raspolaganje zajedničku IKT infrastrukturu i međusektorske usluge (terminologija, interoperabilnost itd.). Zatim države članice uz financijsku pomoć u okviru telekomunikacijskog programa Instrumenta za povezivanje Europe (2015. – 2020.) mogu uvesti „generičke usluge” za povezivanje nacionalnih sustava e-zdravstva putem „nacionalnih kontaktnih točaka za e-zdravstvo (NCPeH)”.

Zemlje sudionice u stručnu skupinu država članica EU-a za infrastrukturu digitalnih usluga e-zdravstva (e-HMSEG) imenuju rukovoditelje odgovorne za rad nacionalnih kontaktnih točaka za e-zdravstvo. Oni sudjeluju u uvođenju i radu prekogranične infrastrukture e-zdravstva i zaduženi su za uspostavu nacionalnih kontaktnih točaka za e-zdravstvo.

Odbor za operativno upravljanje e-zdravstvom (e-HOMB) sastoji se od predstavnika unutarnjih službi Europske komisije i predsjedatelja e-HMSEG-a. Nadzire pružanje usluga i donosi taktičke i operativne odluke o e-HDSI-ju.

Komunikacijski materijali

Povezane informacije: