eHealth : Digital health and care

Elektroničke prekogranične zdravstvene usluge

Elektroničke prekogranične zdravstvene usluge su infrastruktura kojom se europskim građanima osigurava kontinuitet zdravstvene skrbi kada putuju u drugu državu unutar EU-a. Time je državama članicama EU-a omogućena razmjena zdravstvenih podataka na siguran, učinkovit i interoperabilan način.

U svim državama članicama EU-a u tijeku je postupno uvođenje sljedeće dvije elektroničke prekogranične zdravstvene usluge:

  • e-recept (i e-izdavanje) omogućuje građanima EU-a da lijekove dobiju u ljekarnama koje se nalaze u drugim državama članicama EU-a, i to zahvaljujući elektroničkom prijenosu recepta iz njihove zemlje boravišta, čijem sustavu pripadaju, u zemlju putovanja.
  • Zdravstveni karton sadržava važne informacije o zdravlju pacijenta, npr. o alergijama, lijekovima koje trenutačno uzima, prethodnim bolestima, operacijama itd. i dio je elektroničke zdravstvene evidencije. Svrha je digitalnog zdravstvenog kartona da liječnik o pacijentu koji dolazi iz druge države članice dobije bitne informacije na svojem jeziku, ako postoji jezična barijera. U dugoročnoj bi perspektivi u cijeloj Uniji trebala biti dostupna cjelokupna zdravstvena evidencija, a ne samo osnovne informacije iz zdravstvenog kartona. Sve države članice mogu razmjenjivati e-recepte i zdravstvene kartone.

Zahvaljujući novoj infrastrukturi digitalnih usluga e-zdravstva, države članice EU-a mogu razmjenjivati e-recepte i digitalne zdravstvene kartone.

Do 2021. obje će se usluge postupno uvesti u 22 države članice EU-a: Austriji, Belgiji, Cipru, Češkoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Irskoj, Italiji, Litvi, Luksemburgu, Mađarskoj, Malti, Nizozemskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Portugalu, Sloveniji, Španjolskoj i Švedskoj.

Već funkcioniraju sljedeće razmjene:

  • Finska: e-recepti za putnike u druge zemlje EU-a
  • Estonija: e-recepti za putnike koji dolaze iz drugih zemalja EU-a

Povezane informacije: