E. sveikata

Tarpvalstybinės elektroninės sveikatos paslaugos

Skaitmeninių e. sveikatos paslaugų infrastruktūra (eHDSI) užtikrina Europos piliečių sveikatos priežiūros tęstinumą jų kelionių po ES šalis metu. ES šalims sudaromos sąlygos saugiai, veiksmingai ir sąveikiai keistis duomenimis apie asmens sveikatą. Piliečiai gali lengvai atpažinti galimybę naudotis paslaugomis su prekės ženklu „MyHealth @ EU“.

Šiuo metu visose ES šalyse diegiamos šios dvi tarpvalstybinės elektroninės sveikatos paslaugos:

  • e. receptas (ir e. išdavimas). Atsiradus galimybei el. būdu perduoti e. receptą iš gyvenamosios šalies, į kurios sistemą ES piliečiai yra įtraukti, į jų kelionės šalį, buvo sudarytos sąlygos įsigyti vaistų kitoje ES šalyje esančioje vaistinėje.
  • Paciento duomenų santraukose pateikiama informacija apie svarbius su sveikata susijusius aspektus, kaip antai alergijas, vartojamus vaistus, ankstesnes ligas, operacijas ir t. t. Ji priklauso didesniam asmens sveikatos duomenų rinkiniui – elektroniniams sveikatos įrašams. Skaitmeninės paciento duomenų santraukos paskirtis – suteikti gydytojams jų pačių kalba svarbios informacijos apie pacientą, kai jis yra iš kitos ES šalies ir gali kilti kalbinių kliūčių.
    Ilguoju laikotarpiu medicininiai vaizdai, laboratorinių tyrimų rezultatai ir stacionaro epikrizės taip pat bus prieinami visoje ES, o visi sveikatos duomenys bus pateikti vėliau.

Iki 2025 m. abi paslaugas palaipsniui įdiegs 25 ES šalys: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Estija, Ispanija, Italija, Graikija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija ir Vokietija.

Kuriose šalyse kokios paslaugos prieinamos ?Gydytojai iš toliau nurodytų šalių: gali prieiti prie toliau nurodytų šalių piliečių sveikatos duomenų:
Kroatija Čekija (2019 m. rugsėjo mėn.), Malta (2020 m. vasario mėn.) ir Portugalija (2020 m. vasario mėn.)
Liuksemburgas Čekija (2019 m. birželio mėn.), Malta (2019 m. gruodžio mėn.)
Мalta Portugalija (2020 m. vasario mėn.), Kroatija (2020 m. gruodžio 17 d.).
Portugalija (SNS ir SPMS interneto svetainės) Malta (2020 m. sausio mėn.), Kroatija (2020 m. gruodžio 17 d.).
Čekija Kroatija (2020 m. gruodžio 21 d.)


Piliečių iš toliau nurodytų šalių sveikatos duomenimis: gali naudotis gydytojai iš toliau nurodytų šalių, naudodami pacientų duomenų santraukas:
Čekija Liuksemburgas (2019 m. birželio mėn.), Kroatija (2019 m. rugsėjo mėn.).
Мalta Liuksemburgas (2019 m. gruodžio mėn.), Portugalija (2020 m. sausio mėn.), Kroatija (2020 m. vasario mėn.)
Portugalija Malta (2020 m. vasario 21 d.), Kroatija (2020 m. vasario mėn.) ir Liuksemburgas (2020 m. kovo mėn.)
Kroatija Malta (2020 m. gruodžio 17 d.), Portugalija (2020 m. gruodžio 17 d.), Čekija (2020 m. gruodžio 21 d.)


Pagal piliečių iš toliau nurodytų šalių e. receptus: gali būti išduoti vaistai vaistinėse iš toliau nurodytų šalių:
Kroatija Suomija (2020 m. rugpjūčio mėn.), Portugalija (2020 m. rugpjūčio mėn.)
Estija Suomija (2020 m. birželio mėn.), Kroatija (2020 m. rugpjūčio mėn.)
Suomija Estija (2019 m. sausio mėn.), Kroatija (2019 m. rugsėjo mėn.), Portugalija (2020 m. rugpjūčio mėn.)
Portugalija (SNS ir SPMS interneto svetainės) Estija (2020 m. birželio mėn.), Suomija (2020 m. rugpjūčio mėn.), Kroatija (2020 m. rugpjūčio mėn.)


Vaistininkai iš toliau nurodytų šalių: gali išduoti vaistus pagal e. receptus piliečiams iš toliau nurodytų šalių:
Kroatija Suomija (2019 m. rugsėjo mėn.), Estija (2020 m. rugpjūčio mėn.), Portugalija (2020 m. rugpjūčio mėn.)
Estija Suomija (2019 m. sausio mėn.), Kroatija (2020 m. kovo mėn.), Portugalija (2020 m. birželio mėn.)
Suomija Estija (2020 m. birželio mėn.), Portugalija (2020 m. rugpjūčio mėn.), Kroatija (2020 m. rugpjūčio mėn.)
Portugalija Suomija (2020 m. rugpjūčio mėn.), Kroatija (2020 m. rugpjūčio mėn.)

Valdymas ir finansavimas

Naudojantis e. sveikatos skaitmeninių paslaugų infrastruktūra (eHDSI), lengviau tarpvalstybiniu mastu keistis sveikatos duomenimis, įskaitant pacientų duomenų santraukas ir e. receptus. Europos Komisija kaip pagrindines paslaugas teikia ES šalims bendrą IRT infrastruktūrą ir kompleksines paslaugas (terminijos, sąveikumo ir kt.). Tokiu būdu jos gali sukurti bendrąsias paslaugas, kad nacionalinės e. sveikatos sistemos būtų sujungtos per nacionalinius e. sveikatos kontaktinius centrus (e. sveikatos nacionalinius kontaktinius centrus), kuriems teikiama finansinė parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės 2015–2020 m. telekomunikacijų programą.

E. sveikatos valstybių narių skaitmeninių paslaugų infrastruktūros ekspertų grupę (eHMSEG) sudaro atsakingi už e. sveikatos nacionalinių informacijos centrų veiklos įgyvendinimą vadovai, paskirti dalyvaujančių šalių. Nariai dalyvauja diegiant ir eksploatuojant e. sveikatos tarpvalstybinę infrastruktūrą ir yra atsakingi už e. sveikatos nacionalinių kontaktinių centrų sukūrimą.

E. sveikatos veiklos valdymo tarybą (eHOMB) sudaro Europos Komisijos vidaus tarnybų atstovai ir eHMSEG pirmininkai. Ji prižiūri paslaugų teikimą ir priima taktinius ir operatyvinius sprendimus dėl eHDSI.

Komunikacijos medžiaga

Susijusi informacija