Sähköiset terveyspalvelut

Valtioiden rajat ylittävät sähköiset terveyspalvelut

Sähköisten terveyspalvelujen digitaalisen palveluinfrastruktuurin (eHDSI) avulla varmistetaan EU:n alueella liikkuvien EU-kansalaisten hoidon jatkuvuus. Yhteisen sähköisen palvelun avulla EU-maat voivat vaihtaa terveystietoja turvallisesti ja tehokkaasti. Kansalaiset voivat helposti tunnistaa saatavilla olevat palvelut MyHealth@EU-tunnuksesta (Minun terveyteni @ EU).

Kaikissa EU-maissa ollaan ottamassa käyttöön kaksi valtioiden rajat ylittävää sähköistä terveyspalvelua:

  • Sähköiset reseptit eli lääkemääräykset ja sähköiset lääketoimitukset (ks. sähköisten terveyspalvelujen verkoston ohjeet sähköisistä lääkemääräyksistä): lääkemääräykset siirtyvät suojatussa tietojärjestelmässä potilaan asuinmaasta siihen maahan, jossa hän kulloinkin vierailee. Näin potilas voi ostaa lääkkeensä toisessa EU-maassa sijaitsevasta apteekista.
  • Potilastietojen yhteenvedot (ks: sähköisten terveyspalvelujen verkoston ohjeet potilastietojen yhteenvedoista ja versiokommentit): yhteenvedossa on tietoa tärkeistä potilaan terveyteen liittyvistä tekijöistä, kuten allergioista, nykyisestä lääkityksestä, aiemmista sairauksista ja leikkauksista. Potilastietojen yhteenvedot ovat osa sähköistä potilaskertomusta, johon terveystietoja kerätään laajemmin. Sähköisen potilastietojen yhteenvedon avulla lääkärit saavat potilasta koskevat olennaiset tiedot omalla kielellään, mikä voi olla hyödyllistä, jos potilas tulee toisesta EU-maasta ja eri kielialueelta.
    Pidemmällä aikavälillä lääketieteellisten kuvien, laboratoriotulosten ja kotiuttamislausuntojen sekä myöhemmässä vaiheessa myös koko terveysrekisterin on määrä olla käytössä kaikkialla EU:ssa. Sähköisten reseptien ja potilaskertomusten vaihtoon voivat osallistua kaikki EU-maat.

Vuoden 2025 loppuun mennessä molemmat palvelut otetaan asteittain käyttöön seuraavissa 25 EU-maassa: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tšekki, Unkari ja Viro.

Mitkä palvelut ovat käytössä missäkin maassa?

Näiden maiden potilaiden terveystiedot (potilastietojen yhteenvedot): ovat lääkärien nähtävissä näissä maissa:
Tšekki Luxemburg, Kroatia, Portugali, Ranska
Malta Luxemburg, Portugali, Kroatia, Tšekki, Ranska
Portugali Malta, Kroatia, Luxemburg, Ranska, Tšekki, Espanja
Kroatia Malta, Portugali, Tšekki, Luxemburg, Ranska
Espanja Portugali

Näiden maiden lääkärit: voivat nähdä näiden maiden potilaiden terveystietoja:
Kroatia Tšekki, Malta, Portugali
Luxemburg Tšekki, Malta, Portugali, Kroatia
Malta Portugali, Kroatia
Portugali (SNS:n sivusto ja SPMS:n sivusto) Malta, Kroatia, Tšekki, Espanja
Tšekki Kroatia, Malta, Portugali
Ranska Tšekki, Malta, Portugali, Kroatia
Espanja Portugali

Näiden maiden sähköiset reseptit: kelpaavat näiden maiden apteekeissa:
Kroatia Suomi, Viro, Portugali
Viro Suomi, Kroatia
Suomi Viro, Kroatia, Portugali
Portugali (SNS:n sivusto ja SPMS:n sivusto) Viro, Suomi, Kroatia

Näiden maiden apteekit: kelpuuttavat näiden maiden sähköiset reseptit:
Kroatia Suomi, Viro, Portugali
Viro Suomi, Kroatia, Portugali
Suomi Viro, Portugali, Kroatia
Portugali Suomi, Kroatia

Hallinnointi ja rahoitus

Sähköisten terveyspalvelujen digitaalinen palveluinfrastruktuuri (eHDSI) helpottaa terveystietojen, esimerkiksi potilaskertomusten ja sähköisten lääkemääräysten, vaihtoa yli rajojen. Euroopan komissio tarjoaa nk. ydinpalvelujen avulla EU-maille tieto- ja viestintätekniikan yhteisen infrastruktuurin sekä monialaisia palveluja (terminologia, yhteentoimivuus jne.). Tämän jälkeen maat voivat ottaa käyttöön yleisluonteisia palveluja, ja kansalliset sähköiset terveydenhuoltojärjestelmät voidaan liittää toisiinsa sähköisten terveyspalvelujen kansallisten yhteyspisteiden (NCPeH) kautta televiestintäalan Verkkojen Eurooppa -välineen (2015–2020) rahoitustuella.

EU-maiden sähköisten terveyspalvelujen digitaalisen palveluinfrastruktuurin asiantuntijaryhmään (eHMSEG) kuuluvat sähköisten terveyspalvelujen kansallisten yhteyspisteiden (NCPeH) täytäntöönpanosta vastaavat, osallistujamaiden nimittämät johtajat. Jäsenet osallistuvat sähköisten terveyspalvelujen infrastruktuurin käyttöönottoon ja toimintaan sekä vastaavat sähköisten terveyspalvelujen kansallisten yhteyspisteiden perustamisesta.

Sähköisten terveyspalvelujen operatiivinen hallintoneuvosto (eHOMB) koostuu Euroopan komission yksiköiden edustajista ja eHMSEGin puheenjohtajista. Se valvoo palvelujen tarjoamista ja tekee eHDSI:tä koskevia taktisia ja operatiivisia päätöksiä.

Tiedotusaineisto

Lisätietoa