Sähköiset terveyspalvelut

Valtioiden rajat ylittävät sähköiset terveyspalvelut

Sähköisen rajat ylittävien terveyspalvelujen infrastruktuurin avulla varmistetaan EU:n alueella liikkuvien EU-kansalaisten hoidon jatkuvuus. Yhteisen sähköisen palvelun avulla EU-maat voivat vaihtaa terveystietoja turvallisesti ja tehokkaasti.

Kaikissa EU-maissa ollaan asteittain ottamassa käyttöön kaksi valtioiden rajat ylittävää sähköistä terveyspalvelua:

  • Sähköiset lääkereseptit, jotka siirtyvät suojatussa tietojärjestelmässä potilaan asuinmaasta siihen maahan, jossa hän kulloinkin vierailee. Näin potilas voi ostaa lääkkeensä toisessa EU-maassa sijaitsevasta apteekista.
  • Sähköiset potilaskertomukset, joissa on tietoa tärkeistä potilaan terveyteen liittyvistä tekijöistä, kuten allergioista, nykyisestä lääkityksestä, aiemmista sairauksista ja leikkauksista. Potilaskertomukset ovat osa sähköistä terveysrekisteriä, johon terveystietoja kerätään laajemmin. Sähköisen potilaskertomuksen avulla lääkärit saavat potilasta koskevat olennaiset tiedot omalla kielellään, mikä voi olla hyödyllistä, jos potilas tulee toisesta EU-maasta ja eri kielialueelta. Pidemmällä aikavälillä koko terveysrekisterin on määrä olla käytössä kaikkialla EU:ssa. Sähköisten reseptien ja potilaskertomusten vaihtoon voivat osallistua kaikki EU-maat.

Sekä sähköisiä lääkemääräyksiä että potilaskertomuksia voidaan toimittaa EU-maiden välillä uuden sähköisten terveyspalvelujen digitaalisen palveluinfrastruktuurin (eHDSI) ansiosta.

Vuoden 2021 loppuun mennessä molemmat palvelut otetaan asteittain käyttöön seuraavissa 22 EU-maassa: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Suomi, Tšekki, Unkari ja Viro.

Seuraavat palvelut ovat jo toiminnassa:

  • Suomi: Sähköiset lääkemääräykset toiseen EU-maahan matkustaville
  • Viro: Sähköiset lääkemääräykset toisesta EU-maasta saapuville

Lisätietoa