E-tervis

Piiriülesed e-tervise teenused

E-tervise digiteenuste taristu (eHDSI) on vahend, mis aitab Euroopa kodanike eest hoolitseda ka siis, kui nad ELis reisivad. See teenus annab ELi riikidele võimaluse vahetada terviseandmeid turvaliselt, tõhusalt ja koostalitlusvõimeliselt. Teenuste kättesaadavuse tunnevad kodanikud hõlpsasti ära rakendusena „Minu tervis @ EL“.

Praegu juurutatakse kõikides ELi riikides kaht järgmist piiriülest e-tervise teenust:

  • digiretsept ja digiretsepti alusel ravimi väljastamine (e-tervise võrgustiku suunised digiretsepti kohta) võimaldab ELi kodanikul osta ravimeid teises ELi riigis paiknevast apteegist tänu sellele, et digiretsept edastatakse elektrooniliselt tema asukohariigist, kus tal on ravikindlustus, sellesse riiki, kus ta parajasti viibib;
  • patsiendi terviseandmete kokkuvõte (e-tervise võrgustiku suunised patsiendi terviseandmete kokkuvõtte kohta, märkused teate kohta), millest võib leida olulist teavet patsiendi terviseseisundi kohta, näiteks seda, kas tal on allergiaid, kas ta võtab ravimeid, milliseid haigusi ta on varem põdenud, milliseid kirurgilisi lõikusi on talle tehtud jne. See kokkuvõte on osa suuremast terviseandmete kogust, mida nimetatakse digitaalseks terviselooks. Digitaalne patsiendi terviseandmete kokkuvõte on mõeldud selleks, et anda arstile tema emakeeles patsiendi kohta olulist teavet, kui patsient on pärit muust ELi riigist ja suhtlemine võib keele tõttu olla raskendatud.
    Pikemas perspektiivis saavad kogu ELis kättesaadavaks ka meditsiinilised ülesvõtted, laboritulemused ja haiglast väljakirjutamise aruanded, ning hiljem ka täielik terviselugu. Digiretsepte ja patsiendi terviseandmete kokkuvõtteid saavad vahetada kõik ELi liikmesriigid.

Mõlemad teenused võetakse 2025. aastaks järk-järgult kasutusele 25 ELi riigis: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Sloveenia, Slovakkia, Soome, Tšehhi Vabariik ja Ungari.

Millised teenused on kättesaadavad millistes riikides?

Arstidel järgmistest riikidest: on juurdepääs nende kodanike terviseandmetele, kes saabuvad järgmistest riikidest:
Horvaatia Tšehhi Vabariik (september 2019), Malta (veebruar 2020) ja Portugal (veebruar 2020)
Luksemburg Tšehhi Vabariik (juuni 2019), Malta (detsember 2019)
Malta Portugal (veebruar 2020), Horvaatia (17. detsember 2020)
Portugal (SNSi ja SPMSi veebisaidid) Malta (jaanuar 2020), Horvaatia (17. detsember 2020)
Tšehhi Vabariik Horvaatia (21. detsember 2020)

Alljärgnevalt loetletud riikide kodanike terviseandmetele: on juurdepääs arstidel järgmistest riikidest (patsiendi terviseandmete kokkuvõtte vahendusel):
Tšehhi Vabariik Luksemburg (juuni 2019), Horvaatia (september 2019)
Malta Luksemburg (detsember 2019), Portugal (jaanuar 2020), Horvaatia (veebruar 2020)
Portugal Malta (21. veebruar 2020), Horvaatia (veebruar 2020) ja Luksemburg (märts 2020)
Horvaatia Malta (17. detsember 2020), Portugal (17. detsember 2020), Tšehhi Vabariik (21. detsember 2020)

Järgmiste riikide kodanike digiretsepte: saab kätte järgmiste riikide apteekidest:
Horvaatia Soome (august 2020), Portugal (august 2020)
Eesti Soome (juuni 2020), Horvaatia (august 2020)
Soome Eesti (jaanuar 2019), Horvaatia (september 2019), Portugal (august 2020)
Portugal (SNSi ja SPMSi veebisaidid) Eesti (juuni 2020), Soome (august 2020), Horvaatia (august 2020)

Proviisorid järgmistest riikidest: saavad väljastada digiretsepte järgmiste riikide kodanikele:
Horvaatia Soome (september 2019), Eesti (august 2020), Portugal (august 2020)
Eesti Soome (jaanuar 2019), Horvaatia (märts 2020), Portugal (juuni 2020)
Soome Eesti (juuni 2020), Portugal (august 2020), Horvaatia (august 2020)
Portugal Soome (august 2020), Horvaatia (august 2020)

Juhtimine ja rahastamine

E-tervise digiteenuste taristu (eHDSI) hõlbustab terviseandmete, sealhulgas patsientide terviseandmete kokkuvõtete ja digiretseptide piiriülest vahetamist. Põhiteenuste kaudu pakub Euroopa Komisjon ELi riikidele ühist IKT taristut ja valdkondadevahelisi teenuseid (terminoloogia, koostalitlusvõime jne). Nende põhjal saavad liikmesriigid Euroopa Ühendamise Rahastu telekommunikatsiooniprogrammi (2015–2020) rahalise toetuse abil luua üldteenuseid, et riiklikud e-tervise süsteemid e-tervise riiklike kontaktpunktide (e-tervise riiklikud kontaktpunktid) kaudu ühendada.

E-tervise digiteenuste taristut käsitlev liikmesriikide eksperdirühm (eHMSEG) koosneb e-tervise riiklike kontaktpunktide rakendamise eest vastutavatest juhtidest, kelle nimetavad osalevad riigid. Liikmed osalevad e-tervise piiriülese taristu kasutuselevõtus ja tööshoidmises ning vastutavad e-tervise riiklike kontaktpunktide loomise eest.

E-tervise operatiivjuhtimisnõukogu (eHOMB) koosneb Euroopa Komisjoni sisetalituste ja eHMSEGi esimeestest. Kõnealune nõukogu teeb järelevalvet teenuste osutamise üle ning võtab eHDSI kohta vastu taktikalisi ja tegevusotsuseid.

Teabematerjal

Seotud teave: