Ηλεκτρονική υγεία (eHealth)

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Ηλεκτρονικές διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας

Η ηλεκτρονική διασυνοριακή υπηρεσία υγείας είναι μια υποδομή που διασφαλίζει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν την περίθαλψή τους ενόσω ταξιδεύουν σε άλλη χώρα εντός της ΕΕ. Παρέχει στις χώρες της ΕΕ τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν δεδομένα για την υγεία με ασφαλή, αποτελεσματικό και διαλειτουργικό τρόπο.

Οι παρακάτω δύο ηλεκτρονικές διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας αρχίζουν τώρα να εφαρμόζονται σταδιακά σε όλες τις χώρες της ΕΕ:

  • Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση (και ηλεκτρονική χορήγηση) δίνει στους πολίτες της ΕΕ τη δυνατότητα να προμηθεύονται τα φάρμακά τους από φαρμακείο που βρίσκεται σε άλλη χώρα της ΕΕ, χάρη στη διαβίβαση μέσω του διαδικτύου της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τη χώρα διαμονής τους, όπου είναι συμβεβλημένοι, στη χώρα στην οποία ταξιδεύουν.
  • Το δελτίο ασθενούς περιέχει σημαντικές πληροφορίες για θέματα υγείας, όπως οι αλλεργίες του ασθενούς, τα φάρμακα που λαμβάνει, οι προηγούμενες ασθένειές του, οι χειρουργικές επεμβάσεις, κ.λπ., και αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης συλλογής δεδομένων υγείας που ονομάζεται ηλεκτρονικός φάκελος υγείας. Σκοπός του ψηφιακού δελτίου ασθενούς είναι να παρέχει στους γιατρούς σημαντικές πληροφορίες στη γλώσσα τους σχετικά με ασθενείς από άλλη χώρα της ΕΕ, καθώς υπάρχει ενδεχομένως πρόβλημα κατανόησης της ξένης γλώσσας. Μακροπρόθεσμα, όχι μόνο οι βασικές ιατρικές πληροφορίες του δελτίου ασθενούς αλλά και ο πλήρης φάκελος υγείας θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ανταλλαγή ηλεκτρονικών συνταγών και δελτίων ασθενούς λειτουργεί σε όλα τα κράτη μέλη.

Τόσο η ηλεκτρονική συνταγογράφηση όσο και το δελτίο ασθενούς μπορούν να διαβιβάζονται μεταξύ των χωρών της ΕΕ χάρη στη νέα υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (eHDSI).

Μέχρι το 2021, και οι δύο υπηρεσίες θα εφαρμοστούν σταδιακά σε 22 χώρες της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία.

Αυτή τη στιγμή, λειτουργούν ήδη οι παρακάτω υπηρεσίες ανταλλαγής στοιχείων:

  • Φινλανδία: Ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις για εξερχόμενους ταξιδιώτες
  • Εσθονία: Ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις για εισερχόμενους ταξιδιώτες

Σχετικές πληροφορίες: