e-Sundhed

Elektroniske grænseoverskridende sundhedsydelser

Den elektroniske grænseoverskridende sundhedstjeneste er en ordning, der sikrer kontinuitet i behandlingen af europæiske borgere, når de rejser til udlandet inden for EU. Dette giver EU-landene mulighed for at udveksle sundhedsoplysninger sikkert og effektivt via systemer, der kan "tale sammen".

De følgende to elektroniske grænseoverskridende sundhedsydelser er gradvist ved at blive indført i alle EU-lande:

  • E-recept (og eDispensation), som gør det muligt for EU-borgere at få deres medicin i et apotek i et andet EU-land ved hjælp af onlineoverførsel af deres elektroniske recept fra bopælslandet, hvor de er tilknyttet sundhedssystemet, til det land, de rejser i.
  • Patientresuméer, som indeholder vigtige sundhedsrelaterede oplysninger om f.eks. allergier, nuværende medicinering, tidligere sygdomme og operationer. De indgår i en større samling af sundhedsdata, der kaldes elektroniske patientjournaler. Det digitale patientresumé skal give lægerne de væsentligste oplysninger på deres eget sprog om patienter fra et andet EU-land, hvor der kan være en sproglig barriere. På længere sigt er det ikke kun de lægelige oplysninger i patientresuméet, men hele patientjournalen, der skal være tilgængelig overalt i EU. Alle EU-lande kan udveksle både e-recepter og patientresuméer.

Udvekslingen af e-recepter og patientresuméer mellem EU-landene er blevet mulig takket være den nye digitaltjenesteinfrastruktur for e-sundhed (eHDSI).

I 2021 vil begge tjenester gradvist blive indført i 22 EU-lande: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Hvilke tjenester findes i hvilke lande?


Læger fra nedenstående lande: kan få adgang til sundhedsdata for borgere fra:
Kroatien Tjekkiet (sept. 2019), Malta (24. feb. 2020) og Portugal (feb. 2020)
Luxembourg Tjekkiet (juni 2019), Malta (dec. 2019)
Malta Portugal (feb. 2020)
Portugal Malta (jan. 2020)

Sundhedsdata for borgere fra nedenstående lande: kan via patientresuméet tilgås af læger fra nedenstående lande:
Tjekkiet Luxembourg (juni 2019), Kroatien (sept. 2019)
Malta Luxembourg (dec. 2019), Portugal (jan. 2020), Kroatien (24. feb. 2020)
Portugal Malta (21. feb. 2020), Kroatien (feb. 2020) og Luxembourg (mar. 2020)


E-recepter for borgere fra nedenstående lande: kan downloades i apoteker i:
Kroatien Finland (august 2020), Portugal (august 2020)
Estland Finland (juni 2020), Kroatien (august 2020)
Finland Estland (januar 2019), Kroatien (september 2019), Portugal (august 2020)
Portugal Estland (juni 2020), Finland (august 2020), Kroatien (august 2020)


Apoteker i nedenstående lande: kan ekspedere e-recepter for borgere fra følgende lande:
Kroatien Finland (september 2019), Estland (august 2020), Portugal (august 2020)
Estland Finland (januar 2019), Kroatien (marts 2020), Portugal (juni 2020)
Finland Estland (juni 2020), Portugal (august 2020), Kroatien (august 2020)
Portugal Finland (august 2020), Kroatien (august 2020)

.
Oplysninger om Portugal kan findes her:

Læs mere: