e-Sundhed

Elektroniske grænseoverskridende sundhedsydelser

Den elektroniske grænseoverskridende sundhedstjeneste er en ordning, der sikrer kontinuitet i behandlingen af europæiske borgere, når de rejser til udlandet inden for EU. Dette giver EU-landene mulighed for at udveksle sundhedsoplysninger sikkert og effektivt via systemer, der kan "tale sammen".

De følgende to elektroniske grænseoverskridende sundhedsydelser er gradvist ved at blive indført i alle EU-lande:

  • E-recept (og eDispensation), som gør det muligt for EU-borgere at få deres medicin i et apotek i et andet EU-land ved hjælp af onlineoverførsel af deres elektroniske recept fra bopælslandet, hvor de er tilknyttet sundhedssystemet, til det land, de rejser i.
  • Patientresuméer, som indeholder vigtige sundhedsrelaterede oplysninger om f.eks. allergier, nuværende medicinering, tidligere sygdomme og operationer. De indgår i en større samling af sundhedsdata, der kaldes elektroniske patientjournaler. Det digitale patientresumé skal give lægerne de væsentligste oplysninger på deres eget sprog om patienter fra et andet EU-land, hvor der kan være en sproglig barriere. På længere sigt er det ikke kun de lægelige oplysninger i patientresuméet, men hele patientjournalen, der skal være tilgængelig overalt i EU. Alle EU-lande kan udveksle både e-recepter og patientresuméer.

Udvekslingen af e-recepter og patientresuméer mellem EU-landene er blevet mulig takket være den nye digitaltjenesteinfrastruktur for e-sundhed (eHDSI).

I 2021 vil begge tjenester gradvist blive indført i 22 EU-lande: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Her og nu fungerer udvekslingssystemerne allerede i:

  • Finland: e-recepter til udrejsende
  • Estland: e-recepter til indrejsende

Læs mere: