e-Sundhed

Elektroniske grænseoverskridende sundhedsydelser

Digitaltjenesteinfrastrukturen for e-sundhed er en ordning, der sikrer kontinuitet i behandlingen af europæiske borgere, når de rejser til udlandet inden for EU. Dette giver EU-landene mulighed for at udveksle sundhedsoplysninger sikkert og effektivt via systemer, der kan "tale sammen". Markeringen med "MyHealth @ EU" gør det er nemt for borgerne at tjekke, om bestemte sundhedstjenester er tilgængelige.

De følgende to elektroniske grænseoverskridende sundhedsydelser er gradvist ved at blive indført i alle EU-lande:

  • E-recept og eDispensation (se e-sundhedsnetværkets retningslinjer for e-recepter), som gør det muligt for EU-borgere at få deres medicin i et apotek i et andet EU-land ved hjælp af onlineoverførsel af deres elektroniske recept fra bopælslandet, hvor de er tilknyttet sundhedssystemet, til det land, de rejser i.
  • Patientresuméer (se e-sundhedsnetværkets retningslinjer om patientresuméer og produktbemærkninger), som indeholder vigtige sundhedsrelaterede oplysninger om f.eks. allergier, nuværende medicinering, tidligere sygdomme og operationer. De indgår i en større samling af sundhedsdata, der kaldes elektroniske patientjournaler. Det digitale patientresumé skal give lægerne de væsentligste oplysninger på deres eget sprog om patienter fra et andet EU-land, hvor der kan være en sproglig barriere.
    På lang sigt vil der også være billeddiagnostik, laboratorieresultater og rapporter om udskrivning fra hospitaler til rådighed i hele EU, og senere følger også en fuldstændig sundhedsregistrering.

Frem mod 2025 vil begge tjenester gradvist blive indført i 25 EU-lande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Hvilke tjenester findes i hvilke lande?

Læger fra nedenstående lande: kan få adgang til sundhedsdata for borgere fra:
Kroatien Tjekkiet (september 2019), Malta (februar 2020) og Portugal (februar 2020)
Luxembourg Tjekkiet (juni 2019) og Malta (december 2019)
Malta Portugal (februar 2020), Kroatien (17. december 2020)
Portugal (SNS-websitet og SPMS-websitet) Malta (januar 2020) og Kroatien (17. december 2020)
Tjekkiet Kroatien (21. december 2020)

Sundhedsdata for borgere fra nedenstående lande: kan via patientresuméet tilgås af læger fra nedenstående lande:
Tjekkiet Luxembourg (juni 2019) og Kroatien (september 2019)
Malta Luxembourg (december 2019), Portugal (januar 2020) og Kroatien (februar 2020)
Portugal Malta (21. februar 2020), Kroatien (februar 2020) og Luxembourg (marts 2020)
Kroatien Malta (17. december 2020), Portugal (17. december 2020) og Tjekkiet (21. december 2020)

E-recepter for borgere fra nedenstående lande: kan downloades i apoteker i:
Kroatien Finland (august 2020), Portugal (august 2020)
Estland Finland (juni 2020), Kroatien (august 2020)
Finland Estland (januar 2019), Kroatien (september 2019), Portugal (august 2020)
Portugal (SNS-websitet og SPMS-websitet) Estland (juni 2020), Finland (august 2020), Kroatien (august 2020)

Apoteker i nedenstående lande: kan ekspedere e-recepter for borgere fra følgende lande:
Kroatien Finland (september 2019), Estland (august 2020), Portugal (august 2020)
Estland Finland (januar 2019), Kroatien (marts 2020), Portugal (juni 2020)
Finland Estland (juni 2020), Portugal (august 2020), Kroatien (august 2020)
Portugal Finland (august 2020), Kroatien (august 2020)

Ledelse og finansiering

Digitaltjenesteinfrastrukturen for e-sundhed letter udveksling af sundhedsdata på tværs af grænserne, f.eks. i form af patientresuméer og e-recepter. Via en række "kerneydelser" leverer Europa-Kommissionen en fælles IKT-infrastruktur og tværgående tjenester (terminologi, interoperabilitet osv.) til EU-landene. De kan så oprette "generiske tjenester", der forbinder de nationale e-sundhedssystemer med hinanden gennem de "nationale kontaktpunkter for e-sundhed", med økonomisk støtte fra Connecting Europe-facilitetens telekommunikationsprogram (2015-2020).

Medlemslandenes ekspertgruppe vedrørende e-sundhed) består af ledere, som har ansvar for at indføre af de nationale kontaktpunkter for e-sundhed, og som er udpeget af de deltagende lande. Medlemmerne deltager i etableringen og driften af grænseoverskridende infrastruktur for e-sundhed og er ansvarlige for at oprette nationale kontaktpunkter for e-sundhed.

Det operationelle styrelsesråd for e-sundhed består af repræsentanter for interne afdelinger i Europa-Kommissionen og formændene for ekspertgrupperne. Rådet fører tilsyn med leveringen af tjenesteydelser og træffer taktiske og operationelle beslutninger vedrørende digitaltjenesteinfrastrukturen for e-sundhed.

Informationsmateriale

Læs mere: