e-Sundhed

Elektroniske grænseoverskridende sundhedsydelser

Den elektroniske grænseoverskridende sundhedstjeneste er en infrastruktur, der sikrer kontinuitet i behandlingen af europæiske borgere, når de rejser til udlandet inden for EU. Dette giver EU-landene mulighed for at udveksle sundhedsoplysninger sikkert, effektivt og sammenkoblet.

De følgende to elektroniske grænseoverskridende sundhedsydelser er gradvist ved at blive indført i alle EU-lande:

  • e-recept (og eDispensation) gør det muligt for EU-borgere at få deres medicin i et apotek i et andet EU-land med onlineoverførsel af deres elektroniske recept fra deres bopælsland, hvor de er tilknyttet, til det land, de rejser i.
  • patienresuméer oplyser om vigtige sundhedsrelaterede aspekter som f.eks. allergier, nuværende medicinering, tidligere sygdomme, operationer m.v. De indgår i en større samling af sundhedsoplysninger, der kaldes elektroniske patientjournaler. Det digitale patientresumé skal give lægerne de væsentlige oplysninger på deres eget sprog om patienten, når patienten kommer fra et andet EU-land, og hvor der kan være en sproglig barriere. På længere sigt er det ikke kun de lægelige oplysninger i patientresuméet, men hele patientjournalen, der skal være tilgængelig i hele EU. Det står åbent for alle EU-lande at udveksle e-recepter og patientresuméer.

Både e-recepter og patientresuméer kan udveksles mellem EU-landene takket være den nye digitaltjenesteinfrastruktur for e-sundhed (eHDSI).

I 2021 vil begge tjenester gradvist blive indført i 22 EU-lande: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Her og nu er følgende udvekslingssystemer allerede operationelle:

  • Finland: e-recepter til udrejsende
  • Estland: e-recepter til indrejsende

Læs mere: