Elektronické zdravotnictví (eHealth)

Elektronické přeshraniční zdravotní služby

Infrastruktura digitálních zdravotnických služeb (eHDSI) je infrastruktura zajišťující kontinuitu péče o evropské občany při cestách do zahraničí v rámci EU. Země EU tak mají možnost vyměňovat si údaje o zdravotním stavu svých občanů bezpečným, účinným a interoperabilním způsobem. Na dostupnost služby občany upozorní označení „MyHealth@EU“.

Ve všech zemích EU se v současné době postupně zavádějí 2 elektronické přeshraniční zdravotní služby:

  • Elektronické lékařské předpisy (ePrescription) a elektronické informace o výdeji (eDispensation) umožňují občanům EU vyzvedávat léky v lékárně, která se nachází v jiné zemi EU, a to díky odeslání elektronického předpisu online ze země, kde je daná osoba usazena, do země, kam právě cestuje.
  • Pacientský souhrn (pokyny sítě eHealth Network k pacientským souhrnům, poznámky k vydání) poskytuje informace o důležitých aspektech souvisejících s pacientovým zdravotním stavem (alergie, aktuálně indikované léky, prodělané nemoci, operace apod.) a je součástí rozsáhlejšího souboru zdravotních údajů zvaných elektronický zdravotní záznam. Digitální pacientský souhrn má lékařům poskytovat podstatné informace v jejich jazyce, jedná-li se o pacienta z jiné země EU, tedy v situaci, kdy může existovat jazyková bariéra.
    Z dlouhodobého hlediska budou v celé EU k dispozici také lékařské snímky, laboratorní výsledky a propouštěcí zprávy a úplný zdravotní záznam bude následovat později.

Do roku 2025 budou obě služby postupně zavedeny v těchto 25 zemích EU: Česko, Belgie, Bulharsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko.

Jaké služby jsou k dispozici v kterých zemích?

Zdravotní údaje občanů z těchto zemí: jsou na základě pacientského souhrnu dostupné lékařům z níže uvedených zemí:
Česká republika Lucembursko, Chorvatsko, Portugalsko, Francie
Malta Lucembursko, Portugalsko, Chorvatsko, Česká republika, Francie
Portugalsko Malta, Chorvatsko, Lucembursko, Francie, Česká republika, Španělsko
Chorvatsko Malta, Portugalsko, Česká republika, Lucembursko, Francie
Španělsko Portugalsko

Lékaři v těchto zemích: mají přístup ke zdravotním údajům občanů pocházejících z těchto zemí:
Chorvatsko Česká republika, Malta, Portugalsko
Lucembursko Česká republika, Malta, Portugalsko, Chorvatsko
Malta Portugalsko, Chorvatsko
Portugalsko (stránky SNS a SPMS) Malta, Chorvatsko, Česká republika, Španělsko
Česká republika Chorvatsko, Malta, Portugalsko
Francie Česká republika, Malta, Portugalsko, Chorvatsko
Španělsko Portugalsko

Elektronické lékařské předpisy pro občany z těchto zemí: jsou k dispozici v lékárnách v těchto zemích:
Chorvatsko Finsko, Estonsko, Portugalsko
Estonsko Finsko, Chorvatsko
Finsko Estonsko, Chorvatsko, Portugalsko
Portugalsko (stránky SNS a SPMS) Estonsko, Finsko, Chorvatsko

Lékárníci v níže uvedených zemích: mohou na základě elektronického lékařského předpisu vydat léky občanům z těchto zemí:
Chorvatsko Finsko, Estonsko, Portugalsko
Estonsko Estonsko, Chorvatsko, Portugalsko
Finsko Estonsko, Portugalsko, Chorvatsko
Portugalsko Finsko, Chorvatsko

Správa a financování

Infrastruktura digitálních zdravotnických služeb (eHDSI) usnadňuje přeshraniční výměnu zdravotních údajů včetně tzv. pacientských souhrnů a elektronických předpisů. Prostřednictvím základních služeb poskytuje Evropská komise zemím EU společnou informační a komunikační infrastrukturu a průřezové služby (terminologii, interoperabilitu apod.). Členské země pak mohou prostřednictvím národních kontaktních míst pro elektronické zdravotnictví (NCPeH) a s finanční pomocí z programu Nástroje pro propojení pro oblast telekomunikací v Evropě (2015–2020) zřizovat generické služby pro propojení vnitrostátních systémů elektronického zdravotnictví.

Expertní skupina pro infrastrukturu digitálních zdravotnických služeb zemí EU (eHMSEG) se skládá z vedoucích pracovníků odpovědných za implementaci NCPeH nominovaných zúčastněnými zeměmi. Její členové se účastní zavádění a provozu přeshraniční infrastruktury elektronického zdravotnictví a jsou odpovědní za zřizování národních kontaktních míst.

Výbor pro operační řízení elektronického zdravotnictví (eHOMB) je složen ze zástupců interních útvarů Evropské komise a předsedů eHMSEG. Jeho úkolem je také dohled nad poskytováním služeb a taktická a operativní rozhodnutí o eHDSI.

Komunikační materiály

Související informace: