Elektronické zdravotnictví (eHealth)

Elektronické přeshraniční zdravotní služby

Elektronická přeshraniční zdravotní služba je infrastruktura zajišťující kontinuitu péče o evropské občany při cestách do zahraničí v rámci EU. Země EU tak mají možnost vyměňovat si údaje o zdravotním stavu svých občanů bezpečným, účinným a interoperabilním způsobem.

Ve všech zemích EU se v současné době postupně zavádějí dvě elektronické přeshraniční zdravotní služby:

  • Elektronické lékařské předpisy (ePrescription) a elektronické informace o výdeji (eDispensation) umožňují občanům EU vyzvedávat léky v lékárně, která se nachází v jiné zemi EU, a to díky odeslání elektronického předpisu online ze země, kde je daná osoba usazena, do země, kam právě cestuje.
  • Pacientský souhrn poskytuje informace o důležitých aspektech souvisejících s pacientovým zdravotním stavem (alergie, aktuálně indikované léky, prodělané nemoci, operace apod.) a je součástí rozsáhlejšího souboru zdravotních údajů zvaných elektronický zdravotní záznam. Digitální pacientský souhrn má lékařům poskytovat podstatné informace v jejich jazyce, jedná-li se o pacienta z jiné země EU, tedy v situaci, kdy může existovat jazyková bariéra. V dlouhodobějším horizontu by měly být všude v EU dostupné nejen základní zdravotní informace ve formě pacientského souhrnu, ale i celý elektronický zdravotní záznam. Na výměně elektronických lékařských předpisů a pacientských souhrnů se mohou podílet všechny členské státy Unie.

Nová infrastruktura digitálních služeb elektronického zdravotnictví (eHDSI) umožňuje vyměňovat mezi zeměmi EU jak elektronické lékařské předpisy, tak pacientské souhrny.

Do roku 2021 budou obě služby postupně zavedeny v těchto 22 zemích EU: Česko, Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko.

V současné době již funguje tato výměna informací:

  • Finsko: elektronické lékařské předpisy osob cestujících z Finska
  • Estonsko: elektronické lékařské předpisy osob cestujících do Estonska
  • Lucembursko: digitální pacientské souhrny osob cestujících do Lucemburska
  • Česká republika: digitální pacientské souhrny osob cestujících z Česka
  • Chorvatsko: elektronické lékařské předpisy osob cestujících do Chorvatska

Související informace: