Elektronické zdravotnictví (eHealth)

Elektronické přeshraniční zdravotní služby

Infrastruktura digitálních zdravotnických služeb (eHDSI) je infrastruktura zajišťující kontinuitu péče o evropské občany při cestách do zahraničí v rámci EU. Země EU tak mají možnost vyměňovat si údaje o zdravotním stavu svých občanů bezpečným, účinným a interoperabilním způsobem. Na dostupnost služby občany upozorní označení „MyHealth@EU“.

Ve všech zemích EU se v současné době postupně zavádějí 2 elektronické přeshraniční zdravotní služby:

  • Elektronické lékařské předpisy (ePrescription) a elektronické informace o výdeji (eDispensation) umožňují občanům EU vyzvedávat léky v lékárně, která se nachází v jiné zemi EU, a to díky odeslání elektronického předpisu online ze země, kde je daná osoba usazena, do země, kam právě cestuje.
  • Pacientský souhrn (pokyny sítě eHealth Network k pacientským souhrnům, poznámky k vydání) poskytuje informace o důležitých aspektech souvisejících s pacientovým zdravotním stavem (alergie, aktuálně indikované léky, prodělané nemoci, operace apod.) a je součástí rozsáhlejšího souboru zdravotních údajů zvaných elektronický zdravotní záznam. Digitální pacientský souhrn má lékařům poskytovat podstatné informace v jejich jazyce, jedná-li se o pacienta z jiné země EU, tedy v situaci, kdy může existovat jazyková bariéra.
    Z dlouhodobého hlediska budou v celé EU k dispozici také lékařské snímky, laboratorní výsledky a propouštěcí zprávy a úplný zdravotní záznam bude následovat později.

Do roku 2025 budou obě služby postupně zavedeny v těchto 25 zemích EU: Česko, Belgie, Bulharsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko.

Jaké služby jsou k dispozici v kterých zemích?

Lékaři v těchto zemích: mají přístup ke zdravotním údajům občanů pocházejících z těchto zemí:
Chorvatsko Česká republika (od září 2019), Malta (od února 2020) a Portugalsko (od února 2020)
Lucembursko Česká republika (od června 2019), Malta (od prosince 2019)
Malta Portugalsko (únor 2020), Chorvatsko (17. prosince 2020)
Portugalsko (stránky SNS a SPMS) Malta (leden 2020), Chorvatsko (17. prosince 2020)
Česká republika Chorvatsko (21. prosince 2020)

Zdravotní údaje občanů z těchto zemí: jsou na základě pacientského souhrnu dostupné lékařům z níže uvedených zemí:
Česká republika Lucembursko (od června 2019), Chorvatsko (od září 2019)
Malta Lucembursko (od prosince 2019), Portugalsko (od ledna 2020), Chorvatsko (od února 2020)
Portugalsko Malta (od 21. února 2020), Chorvatsko (od února 2020) a Lucembursko (od března 2020)
Chorvatsko Malta (17. prosince 2020), Portugalsko (17. prosince 2020), Česko (21. prosince 2020)

Elektronické lékařské předpisy pro občany z těchto zemí: jsou k dispozici v lékárnách v těchto zemích:
Chorvatsko Finsko (od srpna 2020), Portugalsko (od srpna 2020)
Estonsko Finsko (od června 2020), Chorvatsko (od srpna 2020)
Finsko Estonsko (od ledna 2019), Chorvatsko (od září 2019), Portugalsko (od srpna 2020)
Portugalsko (stránky SNS a SPMS) Estonsko (od června 2020), Finsko (od srpna 2020), Chorvatsko (od srpna 2020)

Lékárníci v níže uvedených zemích: mohou na základě elektronického lékařského předpisu vydat léky občanům z těchto zemí:
Chorvatsko Finsko (od září 2019), Estonsko (od srpna 2020) Portugalsko (od srpna 2020)
Estonsko Finsko (od ledna 2019), Chorvatsko (od března 2020), Portugalsko (od června 2020)
Finsko Estonsko (od června 2020), Portugalsko (od srpna 2020), Chorvatsko (od srpna 2020)
Portugalsko Finsko (od srpna 2020), Chorvatsko (od srpna 2020)

Správa a financování

Infrastruktura digitálních zdravotnických služeb (eHDSI) usnadňuje přeshraniční výměnu zdravotních údajů včetně tzv. pacientských souhrnů a elektronických předpisů. Prostřednictvím základních služeb poskytuje Evropská komise zemím EU společnou informační a komunikační infrastrukturu a průřezové služby (terminologii, interoperabilitu apod.). Členské země pak mohou prostřednictvím národních kontaktních míst pro elektronické zdravotnictví (NCPeH) a s finanční pomocí z programu Nástroje pro propojení pro oblast telekomunikací v Evropě (2015–2020) zřizovat generické služby pro propojení vnitrostátních systémů elektronického zdravotnictví.

Expertní skupina pro infrastrukturu digitálních zdravotnických služeb zemí EU (eHMSEG) se skládá z vedoucích pracovníků odpovědných za implementaci NCPeH nominovaných zúčastněnými zeměmi. Její členové se účastní zavádění a provozu přeshraniční infrastruktury elektronického zdravotnictví a jsou odpovědní za zřizování národních kontaktních míst.

Výbor pro operační řízení elektronického zdravotnictví (eHOMB) je složen ze zástupců interních útvarů Evropské komise a předsedů eHMSEG. Jeho úkolem je také dohled nad poskytováním služeb a taktická a operativní rozhodnutí o eHDSI.

Komunikační materiály

Související informace: