Elektronické zdravotnictví (eHealth)

Elektronické přeshraniční zdravotní služby

Elektronická přeshraniční zdravotní služba je infrastruktura zajišťující kontinuitu péče o evropské občany při cestách do zahraničí v rámci EU. Země EU tak mají možnost vyměňovat si údaje o zdravotním stavu svých občanů bezpečným, účinným a interoperabilním způsobem.

Ve všech zemích EU se v současné době postupně zavádějí dvě elektronické přeshraniční zdravotní služby:

  • Elektronické lékařské předpisy (ePrescription a eDispensation) umožňují občanům EU vyzvedávat léky v lékárně, která se nachází v jiné zemi EU, a to díky odeslání elektronického předpisu po internetu ze země, kde je daná osoba usazena, do země, kam právě cestuje.
  • Lékařský záznam o pacientovi poskytuje informace o důležitých aspektech souvisejících s pacientovým zdravotním stavem (alergie, aktuálně indikované léky, prodělané nemoci, operace apod.) a je součástí rozsáhlejšího souboru zdravotních údajů zvaných elektronický zdravotní záznam. Digitální záznam o pacientovi má lékařům poskytovat podstatné informace v jejich jazyce, jedná-li se o pacienta z jiné země EU a může existovat jazyková bariéra. V dlouhodobějším horizontu by měly být všude v EU dostupné nejen základní zdravotní informace z lékařského záznamu o pacientovi, ale i celý elektronický zdravotní záznam. Na výměně elektronických lékařských předpisů a záznamů o pacientech se mohou podílet všechny členské státy Unie.

Nová infrastruktura digitálních služeb elektronického zdravotnictví (eHDSI) umožňuje mezi zeměmi EU vyměňovat jak elektronické lékařské předpisy, tak záznamy o pacientech.

Do roku 2021 budou obě služby postupně zaváděny ve 22 zemích EU: Česku, Belgii, Estonsku, Finsku, Francii, Chorvatsku, Irsku, Itálii, Kypru, Litvě, Lucembursku, Maďarsku, Maltě, Německu, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Řecku, Slovinsku, Španělsku a Švédsku.

V současné době již funguje tato výměna informací:

  • Finsko: elektronické předpisy osob cestujících z Finska
  • Estonsko: elektronické předpisy osob cestujících do Estonska

Související informace: