Електронно здравеопазване

Електронни трансгранични здравни услуги

С електронните трансгранични здравни услуги се осигурява непрекъснатост на грижите за европейските граждани, когато те пътуват в други страни от ЕС. Тези услуги дават възможност на държавите от ЕС да обменят здравни данни по сигурен, ефективен и оперативно съвместим начин.

В момента във всички страни от ЕС постепенно се въвеждат следните две електронни трансгранични здравни услуги:

  • Електронните рецепти (и електронното отпускане на лекарства) дават възможност на гражданите на ЕС да си набавят необходимите им лекарства в аптека в друга страна от ЕС благодарение на изпращането по интернет на техните електронни рецепти от държавата им на пребиваване, в която се осигуряват, до държавата, в която пътуват.
  • Обобщените данни за пациентите предоставят важна информация по свързани със здравето въпроси, като алергии, прием на лекарства понастоящем, предишни болести, хирургични операции и т.н. Те са част от по-широкото събиране на данни в рамките на т.нар. електронни здравни досиета. Целта на цифровите обобщени данни е да предоставят на лекарите съществена информация на собствения им език за даден пациент, когато той е от друга страна от ЕС и може да съществува езикова бариера. В дългосрочен план не само основната медицинска информация в обобщените данни за пациентите, но и целите здравни досиета трябва да станат достъпни в целия ЕС. Всички държави от Съюза могат да участват в обмена на електронни рецепти и обобщени данни за пациентите.

Електронните рецепти и медицинските досиета могат да бъдат обменяни между държавите от ЕС благодарение на новата инфраструктура за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване (eHDSI).

До 2021 г. двете услуги ще бъдат въведени постепенно в 22 държави от ЕС: Австрия, Белгия, Естония, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция.

Към момента в експлоатация са следните видове обмен:

  • Финландия: електронни рецепти за заминаващи пътници
  • Естония: електронни рецепти за пристигащи пътници

Информация по темата: