eHealth : Digital health and care

Europski podatkovni prostor u zdravstvu

Stvaranje europskog podatkovnog prostora, među ostalim u zdravstvu, jedan je od prioriteta Komisije za razdoblje 2019. – 2025. Zajedničkim europskim podatkovnim prostorom u zdravstvu promicat će se bolja razmjena i dostupnost različitih vrsta zdravstvenih podataka (elektronički zdravstveni kartoni, genomski podaci, podaci iz registara pacijenata itd.), ne samo u svrhu potpore pružanju zdravstvene skrbi (tzv. primarna uporaba podataka), nego i u svrhu zdravstvenih istraživanja i donošenja zdravstvenih politika (tzv. sekundarna uporaba podataka).

Cijeli sustav podataka izgradit će se na transparentnim temeljima kojima se u potpunosti štite podaci građana i poboljšava prenosivost njihovih zdravstvenih podataka, kako je navedeno u članku 20. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Komisija u suradnji s državama članicama sudjeluje u pripremi i razvoju europskog podatkovnog prostora u zdravstvu. Potpora državama članicama pružit će se u okviru novog „Zajedničkog djelovanja za europski podatkovni prostor u zdravstvu”, osmišljenog kako bi se državama članicama i Komisiji pomoglo u olakšavanju razmjene zdravstvenih podataka za javno zdravlje, liječenje, istraživanja i inovacije u Europi.

Europski podatkovni prostor u zdravstvu temeljit će se na 3 glavna stupa:

  • robusnom sustavu upravljanja podacima i pravilima za razmjenu podataka
  • kvaliteti podataka
  • snažnoj infrastrukturi i interoperabilnosti.

Upravljanje europskim podatkovnim prostorom u zdravstvu

Pripreme su provedene 2020. putem niza radionica i jedne studije kako bi se pružio okvir za primarnu i sekundarnu uporabu zdravstvenih podataka u državama članicama, konkretno

  • mapiranjem na temelju načina na koji se Opća uredba o zaštiti podataka provodi u zdravstvenom sektoru u različitim zemljama, uključujući pregled pravnih i tehničkih modaliteta primjenjivih na razmjenu zdravstvenih podataka za primarnu i sekundarnu uporabu u državama članicama EU-a
  • pregledom postojećih upravljačkih struktura za sekundarnu uporabu zdravstvenih podataka u državama članicama EU-a
  • preporukama za moguće zakonodavne i nezakonodavne mjere na razini EU-a kako bi se olakšala razmjena zdravstvenih podataka za primarnu i sekundarnu uporabu u cijelom EU-u.

Kvaliteta podataka i interoperabilnost

Kako bi se u potpunosti iskoristio potencijal razmjene zdravstvenih podataka, ključno je osigurati njihovu kvalitetu i mogućnost da različiti izvori zdravstvenih podataka (npr. elektronički zdravstveni kartoni, različiti registri, razni informatički ili digitalni alati) međusobno „komuniciraju”. Za to je potrebna tehnička i semantička interoperabilnost među različitim infrastrukturama i IT sustavima.

Također je važno osigurati da se zdravstveni podaci mogu pronaći, da budu dostupni, interoperabilni i ponovno upotrebljivi (engl. findable, accessible, interoperable, reusable – FAIR). Komisija podupire mapiranje i „FAIR-ifikaciju” postojećih registara zdravstvenih podataka i drugih izvora podataka radi uspostave zajedničkih skupova podataka za razmjene u svrhu istraživanja i donošenja politika u području zdravstva.

Infrastruktura i tehnologija

Infrastruktura na europskoj razini bit će usklađena sa sveobuhvatnom strategijom europskog podatkovnog prostora, pokrenutom objavom europske podatkovne strategije 19. veljače 2020., uz istodobno pružanje dubinske analize posebnosti zdravstvenog sektora. Temeljit će se na postojećim inicijativama kao što su infrastruktura digitalnih usluga e-zdravstva, europske referentne mreže i projekt Genomics, uz mogućnost njihova unapređenja.