E-hälsa

E-hälsa och covid-19

Apparna kan bidra till att minska spridningen av covid-19 när man successivt öppnar upp samhället igen. Användarna får veta om de har varit i närheten av en smittad person och kan då kontakta hälsomyndigheterna och be om hjälp. EU-kommissionen och medlemsländerna har enats om en gemensam strategi för kontaktspårningsappar.

EU-länderna antog den 16 april 2020 en rad rekommendationer om mobilappar som kan användas för kontaktspårning och smittvarning under coronapandemin och som respekterar människors privatliv och integritet. Den 13 maj 2020 antog de också riktlinjer för driftskompatibilitet för sådana appar. Kommissionen har hjälpt till att ta fram både rekommendationerna och riktlinjerna. Spårningsapparna är frivilliga att använda och bygger på Bluetooth-teknik som känner av när två enheter är nära varandra, men som inte avslöjar var man befinner sig. Apparna ska varna användarna om de har varit i närheten av en smittad person under en viss tid, och uppmana dem att testa eller självisolera sig för att inte riskera att föra smittan vidare.

En grundprincip är att man bara ska behöva ha en enda app, oavsett var i EU man befinner sig. En förutsättning är att de olika apparna fungerar både med varandra och i alla länder. Användarnas integritet och privatliv måste också skyddas. Ländernas myndigheter kommer att avaktivera apparna när pandemin är över, och det går att avinstallera dem när som helst.

Läs mer