eZdravje

e-zdravje in COVID-19

Evropska komisija in države EU so določile skupni pristop k enotnim in interoperabilnim dokazilom o cepljenju (potrdila o cepljenju). Komisija in države članice EU so sodelovale tudi pri razvoju učinkovitih aplikacij za sledenje stikom in opozarjanje.

Digitalno potrdilo EU o COVID-19

Digitalno potrdilo EU o COVID-19 je digitalno dokazilo, da je bila oseba cepljena proti covidu-19, je prebolela COVID-19 ali ima negativen rezultat testa. Digitalno potrdilo EU o COVID-19 je ime, ki se uporablja za tri vrste potrdil: cepljenje, prebolela bolezen, test.

Potrdila o cepljenju

Cepljenje v državah EU se izvaja in cepljene osebe morajo prejeti dokazilo o cepljenju (potrdilo o cepljenju), ki je uporabno v primerih zdravstvene oskrbe, zlasti če oseba uporablja zdravstvene storitve različnih zdravstvenih organizacij ali celo v različnih državah.

Poleg tega se uporablja tudi za namene potovanja v nekaterih državah EU, ki so uvedle posebna pravila glede potovanj za cepljene osebe. Evropska komisija in države EU so sprejele smernice o preverljivih potrdilih o cepljenju. Smernice so namenjene podpori interoperabilnosti potrdil o cepljenju in vzpostavitvi minimalnega nabora podatkov, vključno z edinstvenim identifikatorjem. 

Potrdila o preboleli bolezni

Nekatere države članice so uvedle posebna pravila glede potovanj za osebe, ki so pred kratkim prebolele COVID-19. Namesto potrdila o rezultatih testa ali cepljenju se lahko od teh oseb zahteva, da predložijo potrdilo o preboleli bolezni.

Da bi zagotovila interoperabilnost in priznavanje potrdil o preboleli bolezni, ki jih izdajo države EU, je mreža e-zdravje objavila smernice o potrdilih o preboleli bolezni COVID-19 za državljane, v katerih je določila minimalni nabor podatkov zanje.

Potrdila o rezultatih testov

Odbor za zdravstveno varnost je v z zvezi s potrdili o rezultatih testov sprejel skupen standardiziran nabor podatkov, ki jih je treba vključiti v potrdila o rezultatih testa COVID-19. Države članice EU običajno zahtevajo rezultate testov v okviru svojih ureditev v zvezi s prostim gibanjem, da se prepreči nadaljnje širjenje virusa in njegovih različic.

Okvir zaupanja in podrobne tehnične specifikacije

Mreža e-zdravje je objavila podrobne tehnične specifikacije z opisom mehanizmov za vzajemno priznavanje in interoperabilnost potrdil o cepljenju, testiranju in preboleli bolezni (oblike in upravljanje zaupanja, prehod EU, dvodimenzionalna črtna koda, aplikacije, upravljanje potrdil javnega ključa). Na voljo so tudi podrobna tehnična struktura in nabori vrednosti, ki jih mora vsebovati digitalno potrdilo EU o COVID-19. Objavljene so tudi odprtokodne referenčne rešitve.

Tehnične specifikacije so bile uradno sprejete kot Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1073 z dne 28. junija 2021.

Mreža e-zdravje je pri tem sodelovala z agencijami EU, Odborom za zdravstveno varnost, Svetovno zdravstveno organizacijo in drugimi institucijami. Izvajajo se nadaljnji ukrepi za nadaljnje uvajanje sistema digitalnega potrdila EU o COVID-19 v državah članicah. V teku je tudi sodelovanje s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami, da bi zagotovili mednarodno interoperabilnost.

Tretje države

Sistem se trenutno uporablja v vseh državah EU in EGP. V sistemu sodeluje tudi Švica. Vendar se lahko infrastrukturi pridružijo tudi druge države, ko države članice sprejmejo izvedbeni akt (t. i. sklep o enakovrednosti). Sklepi o enakovrednosti so specifični za posamezne države.

Sklep o enakovrednosti določa, da so potrdila v zvezi s COVID-19, ki jih izda tretja država v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, in ki omogočajo preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila ter ki vsebujejo podatke iz Priloge k Uredbi (EU) 2021/952, enakovredna potrdilom, ki jih izdajo države članice v skladu z uredbo o digitalnih potrdilih v zvezi s COVID-19, da bi se imetnikom olajšalo uveljavljanje njihove pravice do prostega gibanja v Uniji.

Postopek pridružitve je opisan v kontrolnem seznamu za sklep o enakovrednosti v zvezi s potrdilom COVID za tretje države, ki ga dopolnjujejo tri priloge (evalvacijski kontrolni seznam, tehnični postopek in prijavni obrazec).

Več informacij:

Aplikacije za sledenje stikom in opozarjanje

Mobilne aplikacije za sledenje stikom in opozarjanje lahko pomagajo pri zmanjševanju števila okužb z virusom SARS-CoV-2 in postopnem odpravljanju omejitev gibanja z:

  • obveščanjem državljanov, če so bili v bližini oseb, okuženih z virusom (več kot 15 minut v oddaljenosti manj kot 2 metra) in
  • spodbujanjem državljanov, da obvestijo zdravstvene organe in zaprosijo za pomoč

Evropska komisija in države EU so vzpostavile vseevropski sistem za zagotavljanje interoperabilnosti – t. i. združevalni prehod za interoperabilnost.

Ta sistem omogoča Evropejcem, da:

  • znotraj EU potujejo samo z eno aplikacijo in
  • prejmejo opozorilo o morebitni izpostavljenosti okužbi s COVID-19, kadar so dalj časa ali v bližnjem stiku z osebo, ki je okužena

Vendar pa identiteta osebe, okužene s COVID-19, vedno ostane anonimna.

Namestitev aplikacij za sledenje stikom z uporabo tehnologije Bluetooth za zaznavanje bližine, ki ne spremlja lokacije ljudi, je prostovoljna.

Te aplikacije opozorijo ljudi, ki so bili določen čas v bližini okužene osebe, da ustrezno ukrepajo in zaščitijo sebe in druge, denimo s samoosamitvijo ali testiranjem. Tako omogočajo hitrejšo prekinitev prenosa okužbe.

Vendar je treba varovati zasebnost in podatke uporabnikov aplikacij. Pristojni nacionalni organi bodo ob koncu pandemije deaktivirali aplikacijo, uporabniki pa jo lahko kadar koli sami odstranijo.

Kako deluje sistem interoperabilnosti

Uporabniki, ki bodo namestili samo eno aplikacijo, bodo še vedno lahko prejeli opozorilo, tudi če potujejo v tujino. Strežnik prehoda bo učinkovito prejemal in posredoval naključne identifikatorje med nacionalnimi aplikacijami, pri čemer bo izmenjavo podatkov čim bolj količinsko omejil.

V prihodnje se bo v sistem lahko vključilo vedno več evropskih držav, ki bodo nacionalne aplikacije za sledenje stikov in opozarjanje povezale s sistemom. Tako bodo lahko v celoti izkoristile potencial teh aplikacij za prekinitev verige čezmejnih okužb s koronavirusom in reševanje življenj.

Sodelujoče države EU, ki jih zastopajo imenovani nacionalni organi in uradni organi, so skupni upravljavci podatkov, ki se obdelujejo v sistemu. Uporabnikom morajo zagotoviti ustrezne informacije o obdelavi njihovih osebnih podatkov v evropskem združevalnem prehodu na podlagi člena 13 Splošne uredbe o varstvu podatkov (t. i. izjave o varstvu osebnih podatkov). 

Za podporo skupnim upravljalcem pri izpolnjevanju njihovih obveznosti iz člena 35 Splošne uredbe o varstvu podatkov je Evropska komisija pripravila dokument z informacijami o evropskem združevalnem prehodu, ki ga lahko države članice uporabljajo pri lastni oceni učinka v zvezi z varstvom podatkov za izmenjavo osebnih podatkov prek sistema. Zaradi zagotavljanja varnosti obdelave osebnih podatkov del dokumenta, ki opisuje izvedene varnostne ukrepe, ni razkrit.

Nabor orodij in smernice za interoperabilnost

Države EU so ob podpori Komisije 16. aprila 2020 sprejele nabor orodij EU za uporabo (ob ohranjanju zasebnosti) mobilnih aplikacij za sledenje stikom in opozarjanje kot odziv na pandemijo koronavirusa. Države EU so ob podpori Evropske komisije 13. maja 2020 sprejele smernice za interoperabilnost odobrenih mobilnih aplikacij za sledenje stikom v EU, 30. junija 2020 pa sveženj tehničnih specifikacij.

Ključno načelo smernic je, da lahko uporabniki kjer koli v EU uporabljajo eno samo aplikacijo. Prehod za interoperabilnost povezuje zaledne strežnike nacionalnih aplikacij za sledenje stikom, kar zagotavlja nemoteno delovanje aplikacij v različnih državah EU. Način obdelave podatkov v digitalnem prehodu je opredeljen v izvedbenem sklepu Komisije.

Več informacij