eZdravje

e-zdravje in COVID-19

Evropska komisija in države EU so določile skupni pristop k enotnim in interoperabilnim dokazilom o cepljenju (potrdila o cepljenju.) Komisija in države članice EU so sodelovale tudi pri razvoju učinkovitih aplikacij za sledenje stikom in opozarjanje.

Dokazilo o cepljenju

Cepljenje v državah EU se izvaja in cepljene osebe morajo prejeti dokazilo o cepljenju za zdravstvene namene. Potrdilo o cepljenju je:

  • uporabno v primerih zdravstvene oskrbe, zlasti če oseba uporablja zdravstvene storitve različnih zdravstvenih organizacij ali celo v različnih državah
  • sestavljeno na podlagi skupne in enotne predloge in razumljivo v vseh državah
  • lahko izdano v papirnati ali digitalni obliki

Potrdilo o cepljenju je lahko koristno v več situacijah:

  • če je oseba cepljena v različnih državah in mora informacije o prejšnjem cepljenju pokazati drugemu izvajalcu zdravstvenih storitev
  • če se pri pacientu pojavijo stranski učinki in je treba o njih poročati
  • oseba tako dobi zanesljiv popis cepljenja, ki je uporaben za nadaljnjo zdravstveno oskrbo

Evropska komisija in države EU so sprejele smernice o dokazilu o cepljenju za zdravstvene namene. Smernice so namenjene podpori interoperabilnosti potrdil o cepljenju in vzpostavitvi minimalnega nabora podatkov, vključno z edinstvenim identifikatorjem. 

Nadaljnje delo opravlja mreža e-zdravje v sodelovanju z agencijami EU in drugimi institucijami ter Svetovno zdravstveno organizacijo. Namen je vzpostaviti trden okvir in razviti boljše mehanizme za vzajemno priznavanje in interoperabilnost dokazil o cepljenju.

Več informacij:

Aplikacije za sledenje stikom in opozarjanje

Mobilne aplikacije za sledenje stikom in opozarjanje lahko pomagajo pri zmanjševanju števila okužb z virusom SARS-CoV-2 in postopnem odpravljanju omejitev gibanja z:

  • obveščanjem državljanov, če so bili v bližini oseb, okuženih z virusom (več kot 15 minut v oddaljenosti manj kot 2 metra) in
  • spodbujanjem državljanov, da obvestijo zdravstvene organe in zaprosijo za pomoč

Evropska komisija in države EU so vzpostavile vseevropski sistem za zagotavljanje interoperabilnosti – t. i. združevalni prehod za interoperabilnost.

Ta sistem omogoča Evropejcem, da:

  • znotraj EU potujejo samo z eno aplikacijo in
  • prejmejo opozorilo o morebitni izpostavljenosti okužbi s COVID-19, kadar so dalj časa ali v bližnjem stiku z osebo, ki je okužena

Vendar pa identiteta osebe, okužene s COVID-19, vedno ostane anonimna.

Namestitev aplikacij za sledenje stikom z uporabo tehnologije Bluetooth za zaznavanje bližine, ki ne spremlja lokacije ljudi, je prostovoljna.

Te aplikacije opozorijo ljudi, ki so bili določen čas v bližini okužene osebe, da ustrezno ukrepajo in zaščitijo sebe in druge, denimo s samoosamitvijo ali testiranjem. Tako omogočajo hitrejšo prekinitev prenosa okužbe.

Vendar je treba varovati zasebnost in podatke uporabnikov aplikacij. Pristojni nacionalni organi bodo ob koncu pandemije deaktivirali aplikacijo, uporabniki pa jo lahko kadar koli sami odstranijo.

Kako deluje sistem interoperabilnosti

Uporabniki, ki bodo namestili samo eno aplikacijo, bodo še vedno lahko prejeli opozorilo, tudi če potujejo v tujino. Strežnik sistema bo učinkovito prejemal in posredoval naključne identifikatorje med nacionalnimi aplikacijami, pri čemer bo izmenjavo podatkov čim bolj količinsko omejil.

V prihodnje se bo v sistem lahko vključilo vedno več evropskih držav, ki bodo nacionalne aplikacije za sledenje stikov in opozarjanje povezale s sistemom. Tako bodo lahko v celoti izkoristile potencial teh aplikacij za prekinitev verige čezmejnih okužb s koronavirusom in reševanje življenj.

Sodelujoče države EU, ki jih zastopajo imenovani nacionalni organi in uradni organi, so skupni upravljavci podatkov, ki se obdelujejo v sistemu. Uporabnikom morajo zagotoviti ustrezne informacije o obdelavi njihovih osebnih podatkov v evropskem združevalnem prehodu na podlagi člena 13 Splošne uredbe o varstvu podatkov (t. i. izjave o varstvu osebnih podatkov). 

Za podporo skupnim upravljalcem pri izpolnjevanju njihovih obveznosti iz člena 35 Splošne uredbe o varstvu podatkov je Evropska komisija pripravila dokument z informacijami o evropskem združevalnem prehodu, ki ga lahko države članice uporabljajo pri lastni oceni učinka v zvezi z varstvom podatkov za izmenjavo osebnih podatkov prek sistema. Zaradi zagotavljanja varnosti obdelave osebnih podatkov del dokumenta, ki opisuje izvedene varnostne ukrepe, ni razkrit.

Nabor orodij in smernice za interoperabilnost

Države EU so ob podpori Komisije 16. aprila 2020 sprejele nabor orodij EU za uporabo (ob ohranjanju zasebnosti) mobilnih aplikacij za sledenje stikom in opozarjanje kot odziv na pandemijo koronavirusa. Države EU so ob podpori Evropske komisije 13. maja 2020 sprejele smernice za interoperabilnost odobrenih mobilnih aplikacij za sledenje stikom v EU, 30. junija 2020 pa sveženj tehničnih specifikacij.

Ključno načelo smernic je, da lahko uporabniki kjer koli v EU uporabljajo eno samo aplikacijo. Storitev interoperabilnosti povezuje zaledne strežnike nacionalnih aplikacij za sledenje stikom, kar zagotavlja nemoteno delovanje aplikacij v različnih državah EU. Način obdelave podatkov v sistemu je opredeljen v izvedbenem sklepu Komisije.

Več informacij