eHealth

E-sănătatea și COVID-19

Comisia Europeană și țările UE au definit o abordare comună pentru dezvoltarea unor dovezi uniforme și interoperabile ale vaccinării (așa numitele adeverințe sau certificate de vaccinare). Comisia și statele membre au colaborat, de asemenea, pentru dezvoltarea unor aplicații mobile eficiente de depistare și avertizare a contacților pacienților confirmați.

Certificatul digital al UE privind COVID

Certificatul digital al UE privind COVID atestă că o persoană fie a fost vaccinată împotriva COVID-19, fie s-a vindecat de COVID-19, fie a primit rezultatul unui test care arată că nu este infectată cu coronavirus. Prin urmare, acest document face trimitere în mod colectiv la 3 tipuri de certificate: de vaccinare, de vindecare și de testare.

Certificatele de vaccinare

Pe măsură ce eforturile de vaccinare avansează în țările UE, persoanele vaccinate trebuie să primească dovezi ale vaccinării, denumite și adeverințe sau certificate de vaccinare. Acestea pot fi utile dacă persoana vaccinată are nevoie de servicii medicale, în special atunci când apelează la unități medicale diferite, eventual din țări diferite.

Ele pot fi utile și pentru călătoriile în țările UE care au stabilit norme specifice de călătorie pentru persoanele vaccinate. Comisia Europeană și țările UE au adoptat orientări privind certificatele verificabile de vaccinare. Orientările au scopul de a sprijini interoperabilitatea certificatelor de vaccinare și de a stabili un set minim de date, inclusiv un identificator unic. 

Certificatele de vindecare

Unele state membre au stabilit norme specifice de călătorie pentru persoanele care s-au vindecat de curând de COVID-19. În locul unui certificat de testare sau de vaccinare, acestor persoane li se poate solicita să prezinte un certificat de vindecare.

Pentru a sprijini interoperabilitatea și acceptarea certificatelor de vindecare emise de diferite țări ale UE, Rețeaua de e-sănătate a publicat orientări privind certificatele de vindecare după o infecție cu noul coronavirus, stabilind un set minim de date pe care trebuie să le conțină acestea.

Certificatele de testare

În ceea ce privește certificatele care indică rezultatele testelor, Comitetul pentru securitate sanitară a adoptat un set standardizat comun de date care trebuie incluse în certificatele de testare pentru COVID-19. Multe țări din UE solicită rezultate ale testelor ca parte a măsurilor legate de libera circulație, pentru a preveni răspândirea și mai rapidă a virusului și a variantelor sale.

Cadrul de încredere și specificațiile tehnice detaliate

Rețeaua de e-sănătate a publicat specificații tehnice detaliate care descriu mecanismele de recunoaștere automată și de interoperabilitate pentru certificatele de vaccinare, de testare și de vindecare (formatele și gestionarea cadrului de încredere, portalul UE dedicat, codul de bare 2D, aplicațiile, guvernanța certificatelor cu cheie publică). În plus, a publicat structura tehnică detaliată și seturile de valori care urmează să fie utilizate în conținutul certificatelor digitale ale UE privind COVID. Implementările de referință au fost publicate ca sursă deschisă.

Specificațiile tehnice au fost adoptate oficial prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1073 a Comisiei din 28 iunie 2021.

Rețeaua de e-sănătate a colaborat în această direcție cu agențiile UE, Comitetul pentru securitate sanitară, Organizația Mondială a Sănătății și alte instituții. Ea lucrează în continuare la implementarea deplină a sistemului de emitere și verificare a certificatelor digitale ale UE privind COVID în statele membre. De asemenea, rețeaua colaborează și cu țările terțe și cu organizațiile internaționale, pentru a asigura la un moment dat interoperabilitatea la nivel internațional.

Țări terțe

Sistemul este utilizat în prezent în toate țările UE și SEE. Elveția participă, de asemenea, la sistem. Însă și alte țări se pot alătura infrastructurii după adoptarea de către statele membre a unui act de punere în aplicare (așa-numita decizie de echivalare). Astfel de decizii de echivalare sunt specifice fiecărei țări.

O decizie de echivalare stabilește că certificatele privind COVID-19 eliberate de către o țară terță în conformitate cu standarde și sisteme tehnologice interoperabile cu cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID care permit verificarea autenticității, a valabilității și a integrității certificatului și care cuprind datele prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) 2021/952, se consideră echivalente cu certificatele eliberate de statele membre în conformitate cu acest regulament, cu scopul de a facilita exercitarea de către titulari a dreptului lor de liberă circulație pe teritoriul Uniunii.

Procesul de aderare la sistem este descris în Lista de verificare a deciziei de echivalare a certificatelor privind COVID pentru țările terțe, completată de trei anexe (Lista de verificare a evaluării, Procedura tehnică, Formularul de cerere).https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-certificate_equivalence-decision_en.pdf

Informații suplimentare:

Aplicații de depistare și de avertizare a contacților

Aplicațiile mobile de depistare și de avertizare a contacților pot să frâneze răspândirea virusului SARS-CoV-2 și implicit să faciliteze ridicarea treptată a măsurilor de izolare:

  • informându-i pe utilizatori dacă s-au aflat în proximitatea unor persoane infectate cu virusul (timp de peste 15 minute și la mai puțin de 2 metri) și
  • încurajându-i pe utilizatori să informeze autoritățile din domeniul sănătății și să solicite sprijin.

Comisia Europeană și țările UE au instituit un sistem paneuropean pentru a asigura interoperabilitatea – așa-numitul „portal federativ”.

Acest lucru le permite europenilor:

  • să călătorească pe teritoriul UE cu o singură aplicație și
  • să fie avertizați în legătură cu o eventuală expunere la COVID-19 prin proximitatea prelungită sau prin contactul apropiat cu o persoană infectată

De menționat însă că identitatea persoanei infectate va rămâne întotdeauna anonimă.

Aplicațiile de depistare a contacților pot fi instalate voluntar de către utilizatori și se bazează pe tehnologia de proximitate Bluetooth, care nu permite urmărirea locațiilor persoanelor.

Aplicațiile în cauză avertizează persoanele care s-au aflat pe o anumită perioadă în apropierea imediată a unei persoane infectate, astfel încât să-și poată lua măsurile necesare pentru a se proteja și a-i proteja pe cei din jur, de exemplu, prin autoizolare și testare. Astfel, transmiterea infecției poate fi întreruptă rapid.

Totuși, viața privată și datele utilizatorilor aplicațiilor trebuie protejate. Autoritățile naționale vor dezactiva aplicațiile la sfârșitul pandemiei, iar utilizatorii sunt liberi să le dezinstaleze în orice moment.

Cum funcționează sistemul de interoperabilitate

Utilizatorii vor trebui să instaleze o singură aplicație și vor putea să primească o alertă chiar și atunci când călătoresc în străinătate. Serverul portalului federativ va primi și va transmite în mod eficace identificatori arbitrari între aplicațiile naționale, nivelul datelor comunicate fiind menținut la minimul necesar.

În viitor, din ce în ce mai multe țări europene vor avea ocazia de a adera la portalul federativ prin interconectarea cu acest sistem a aplicațiilor lor naționale de depistare și de avertizare a contacților pacienților confirmați. Astfel se va exploata întregul potențial al acestor aplicații de a întrerupe lanțul de infectare dincolo de granițe și de a salva vieți.

Țările UE participante, reprezentate de autoritățile naționale sau de organismele oficiale desemnate, sunt operatori asociați pentru prelucrarea în cadrul portalului federativ. Aceștia trebuie să le furnizeze utilizatorilor informații adecvate cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal pe portalul federativ european, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul general privind protecția datelor (politica privind protecția vieții private). 

Pentru a ajuta operatorii asociați să își respecte obligațiile care le revin în temeiul articolului 35 din RGPD, Comisia Europeană a pregătit un document cu informații despre portalul federativ european. Statele membre îl pot folosi drept componentă a propriei evaluări a impactului asupra protecției datelor pentru schimbul de date cu caracter personal prin intermediul portalului federativ. Pentru a proteja securitatea prelucrării datelor cu caracter personal, partea din document care descrie măsurile de securitate puse în aplicare nu este divulgată.

Instrumente și orientări privind interoperabilitatea

Pe 16 aprilie 2020, țările UE, sprijinite de Comisie, au adoptat un set de instrumente UE pentru utilizarea, cu protejarea vieții private, a aplicațiilor de depistare a contacților și de avertizare ca răspuns la pandemia de coronavirus. Pe 13 mai 2020, țările UE, cu sprijinul Comisiei Europene, au adoptat orientări privind interoperabilitatea pentru aplicațiile mobile autorizate de depistare a contacților în UE. La 30 iunie 2020 a fost adoptat un set de specificații tehnice.

Un principiu-cheie al orientărilor este acela că utilizatorii ar trebui să se poată baza pe o aplicație unică oriunde s-ar afla în UE. Portalul federativ de interoperabilitate conectează serverele back-end ale aplicațiilor naționale de depistare a contacților, ceea ce garantează faptul că aplicațiile funcționează fără probleme în diferite țări din UE. Modalitățile de prelucrare în cadrul portalului federativ sunt definite în Decizia de punere în aplicare adoptată de Comisie.

Informații suplimentare