e-egészségügy

E-egészségügy és a koronavírus-járvány

Az Európai Bizottság és a tagállamok közös megközelítést dolgoztak ki az egységes és EU-szerte felhasználható oltásiigazolás-minták létrehozására. Az Európai Bizottság és a tagállamok a hatékony kontaktkövető és figyelmeztető mobilalkalmazások terén is együttműködtek.

A beoltottság igazolása

Már zajlanak az oltási kampányok az EU-országokban, és azoknak, akiket beoltottak a koronavírus ellen, oltási igazolást kell kapniuk, amely:

  • fontos lehet egészségügyi ellátás esetén, különösen ha az illető személy különböző egészségügyi szervezetek szolgáltatásait veszi igénybe, esetleg különböző országokban;
  • egységes mintát követ, és EU-szerte felhasználható;
  • kibocsátható papíron vagy digitálisan.

Az oltási igazolás számos esetben hasznosnak bizonyulhat:

  • ha valakit különböző országokban oltanak be, és az első oltással kapcsolatos adatokat be kell mutatnia annak az egészségügyi szolgáltatónak, ahol a második oltást adják be neki;
  • ha a betegnél mellékhatások jelentkeznek, és ezeket jelenteni kell;
  • az ellátás folyamatossága szempontjából, hiszen a beoltott személy megbízható adatokkal fog rendelkezni a neki beadott oltásokról.

Az Európai Bizottság és az uniós tagállamok iránymutatást fogadtak el az egészségügyi célú oltási igazolásról (angol nyelvű dokumentum). Ez az iránymutatás elősegíti az oltási igazolások EU-szintű felhasználhatóságát, és létrehozza az egyedi azonosítót is tartalmazó minimális adatkészletet. 

Az e-egészségügyi hálózat további munkát végez az uniós ügynökségekkel és más intézményekkel, valamint az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben. A cél a bizalom megteremtése, valamint az oltási igazolások kölcsönös elismerésére és felhasználhatóságára szolgáló jobb mechanizmusok kialakítása.

További információk:

Kontaktkövető és figyelmeztető alkalmazások

A mobilalkalmazások elősegíthetik a koronavírus terjedésének megfékezését és a kijárási korlátozások fokozatos feloldását, mivel:

  • jelzik a felhasználóknak, ha több mint 15 percen keresztül 2 méteres távolságon belül voltak egy fertőzött személytől, és
  • arra ösztönzik az érintetteket, hogy lépjenek kapcsolatba az egészségügyi hatóságokkal és kérjenek segítséget.

Az Európai Bizottság és az EU-országok létrehoztak egy uniós szintű ún. egyesítőportált (átjárószolgáltatást) az interoperabilitás biztosítására.

Ez lehetővé teszi az európaiaknak, hogy

  • egyetlen alkalmazást használhassanak EU-n belüli utazásaikhoz, és
  • értesüljenek róla, ha Covid19-fertőzött személlyel álltak hosszabb vagy szorosabb kapcsolatban.

A Covid19-fertőzött személy kiléte azonban mindvégig anonim maradt.

A kontaktkövető alkalmazások letöltése önkéntes. Az appok rövid hatótávolságú Bluetooth technológián alapulnak, és ennélfogva nem teszik lehetővé az alkalmazást használók tartózkodási helyének nyomon követését.

Az alkalmazások figyelmeztetik azokat a felhasználókat, akik meghatározott ideig fertőzött személy(ek) közelében tartózkodtak, hogy maguk és a környezetükben élők védelme érdekében meg tudják tenni a szükséges lépéseket, pl. önkéntes karanténba tudjanak vonulni, illetve teszteltetni tudják magukat. Így gyorsan meg lehet állítani a fertőzés terjedését.

A kontaktkövetés során mindazonáltal védeni kell a felhasználók személyes adatait és magánéletét. A felhasználók bármikor eltávolíthatják mobileszközeikről az alkalmazásokat, melyeket a tagállami hatóságok a világjárvány végén inaktiválni fognak.

Mit jelent az, hogy az alkalmazások kölcsönösen átjárhatók?

Ez azt jelenti, hogy a felhasználóknak csak egyetlen alkalmazást kell telepíteniük ahhoz, hogy az esetleges figyelmeztetéseket külföldi utazásaik során is megkapják. Az egyesítőportál szervere hatékonyan fogadja, illetve továbbítja a véletlenszerű azonosítókat az országos lefedettségű alkalmazások között, minimalizálva az adatcsere mennyiségét.

A jövőben egyre több európai ország csatlakozhat az egyesítőportálhoz, és kapcsolhatja saját kontaktkövető és figyelmeztető alkalmazását a rendszerhez. A cél az, hogy az ilyen alkalmazásokban rejlő lehetőségek kiaknázásával a tagállamok gátat vessenek a koronavírus-fertőzés határokon átnyúló terjedésének, és életeket mentsenek.

Az egyesítőportál adatait a részt vevő uniós országokat képviselő kijelölt tagállami hatóságok vagy hivatalos szervek közösen kezelik. Ennek keretében az általános adatvédelmi rendelet 13. cikkével összhangban tájékoztatniuk kell a felhasználókat arról, hogy az európai egyesítőportál (European Federation Gateway Service) működtetése során hogyan kezelik személyes adataikat (ún. adatvédelmi nyilatkozat). 

Annak érdekében, hogy támogassa a közös adatkezelőket az általános adatvédelmi rendelet 35. cikke szerinti kötelezettségeik teljesítésében, az Európai Bizottság készített egy tájékoztató dokumentumot a személyes adatok európai egyesítőportálon keresztül történő cseréjéről. Ezt a dokumentumot a tagállamok felhasználhatják az általuk elvégzendő adatvédelmi hatásvizsgálat céljaira. A személyesadat-kezelés biztonságának védelme érdekében a dokumentumnak az a része, amely a végrehajtott biztonsági intézkedéseket írja le, nem kerül közzétételre.

Eszköztár és iránymutatások

Az uniós tagállamok az Európai Bizottság támogatásával 2020. április 16-án uniós eszköztárat fogadtak el, mely a koronavírus-járvány megfékezése céljából lehetővé teszi a magánéletet teljes mértékben tiszteletben tartó kontaktkövető és figyelmeztető mobilalkalmazások használatát. Az uniós tagországok a Bizottság támogatásával 2020. május 13-án a jóváhagyott kontaktkövető mobilalkalmazások uniós használatára vonatkozóan interoperabilitási iránymutatásokat, 2020. június 30-án pedig műszaki előírásokat fogadtak el.

Az iránymutatások egyik alapelve az, hogy elég legyen egyetlen alkalmazást használni ahhoz, hogy a kontaktkövetés az Európai Unióban mindenhol működjön. Az együtt-használhatóságot lehetővé tévő egyesítőportál összekapcsolja az egyes tagállamok kontaktkövető alkalmazásainak háttéreszközét, hogy az appok zökkenőmentesen működjenek más uniós tagállamokban is. Az egyesítőportál általi adatkezelés modalitásait a Bizottság által elfogadott végrehajtási határozat rögzíti.

További információk