eZdravje

e-zdravje in COVID-19

Aplikacije lahko z opozarjanjem ljudi, da so bili v bližini okuženih oseb, in spodbujanjem, da o tem obvestijo zdravstvene organe in jih zaprosijo za pomoč, pomagajo zaustaviti širjenje virusa COVID-19 in pripomorejo k postopnemu odpravljanju zajezitvenih ukrepov. Evropska komisija in države članice so sprejele skupni pristop za učinkovite aplikacije za sledenje stikom.

Države članice EU so ob podpori Komisije 16. aprila 2020 sprejele nabor orodij EU za uporabo mobilnih aplikacij za sledenje stikom ob ohranitvi zasebnosti in opozarjanje kot odziv na pandemijo koronavirusa. Države članice EU so ob podpori Evropske komisije 13. maja 2020 sprejele smernice za interoperabilnost odobrenih mobilnih aplikacij za sledenje stikom v EU. Namestitev aplikacij za sledenje stikom, ki temeljijo na tehnologiji Bluetooth za zaznavanje bližine in ne omogočajo ugotavljanja lokacije ljudi, je prostovoljna. Take aplikacije opozorijo ljudi, ki so bili določen čas v bližini okužene osebe, da naj se ustrezno zaščitijo. Opozorijo tudi druge ljudi v bližini, da naj se samoosamijo ali testirajo. Tako omogočajo hitrejšo prekinitev prenosa okužbe. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/contacttraci...

Glavni namen smernic je zagotoviti interoperabilnost med aplikacijami in med državami, da bodo lahko državljani kadar koli in po vsej EU uporabljali eno samo aplikacijo. Zagotoviti je treba varovanje zasebnosti in podatkov uporabnikov aplikacij. Pristojni nacionalni organi bodo ob koncu pandemije deaktivirali aplikacijo, uporabniki pa jo lahko kadar koli sami odstranijio.

Uporabne informacije