E-veselība

e-veselība un Covid-19

Šīs lietotnes var palīdzēt samazināt Covid-19 vīrusa izplatīšanos un atbalstīt ierobežošanas pasākumu pakāpenisku atcelšanu, informējot iedzīvotājus par to, vai viņi ir bijuši ar vīrusu inficētu personu tuvumā, un mudinot viņus informēt savas veselības aizsardzības iestādes un lūgt atbalstu. Eiropas Komisija un dalībvalstis ir noteikušas kopēju pieeju efektīvām kontaktu izsekošanas lietotnēm.

ES dalībvalstis ar Komisijas atbalstītu 2020. gada 16. aprīlī pieņēma ES rīkkopu cīņai pret koronavīrusa pandēmiju, lai izmantotu tādas kontaktu izsekošanas un brīdināšanas mobilās lietotnes, kas saglabā konfidencialitāti. 2020. gada 13. maijā ES dalībvalstis ar Eiropas Komisijas atbalstītu pieņēma sadarbspējas vadlīnijas attiecībā uz apstiprinātām kontaktu izsekošanas mobilajām lietotnēm ES. Kontaktu izsekošanas lietotnes iedzīvotāji uzstāda brīvprātīgi, un to pamatā ir Bluetooth tehnoloģija, kas darbojas tikai tad, ja ierīces atrodas tuvu cita citai, bet tā neļauj izsekot personas atrašanās vietu. Šīs lietotnes brīdina cilvēkus, kuri noteiktu laiku ir bijuši inficētas personas tuvumā, lai viņi varētu veikt nepieciešamos pasākumus un aizsargāt sevi un apkārtējos, piemēram, pašizolējoties un veicot pārbaudes. Tādējādi infekcijas pārnešanu var ātri pārtraukt.

Vadlīniju pamatprincips ir tāds, ka lietotājiem vajadzētu būt iespējai paļauties uz vienu lietotni neatkarīgi no tā, kur Eiropas Savienībā viņi konkrētajā brīdī atrodas, pamatojoties uz sadarbspēju starp šīm lietotnēm un starp valstīm. Ir jāgādā, lai šo lietotņu lietotāju persondati par un konfidencialitāte būtu aizsargāta. Pandēmijas beigās nacionālās iestādes lietotnes deaktivizēs, un lietotāji var tās atslēgt jebkurā laikā.

Noderīga informācija