e-Sundhed

e-sundhed og covid-19

Europa-Kommissionen og EU-landene har valgt en fælles tilgang til vaccinationsattester for at sikre, at de bliver ensartede og kan bruges på tværs af grænserne. De har også samarbejdet om at sikre effektive kontaktopsporings- og advarselsapps.

Bevis for vaccination

Efterhånden som vaccinationsindsatsen skrider frem i EU-landene, får de vaccinerede brug for et bevis for vaccination til medicinske formål – den såkaldte vaccinationsattest, som

  • er nyttig i forbindelse med sundhedspleje, især for personer, der får sundhedsydelser fra forskellige sundhedsudbydere, eventuelt i flere lande
  • følger en fælles, standardiseret model, der kan forstås uanset land
  • både kan udstedes på papir og digitalt

Der er flere situationer, hvor vaccinationsattester kan være nyttige:

  • hvis en person er blevet vaccineret i flere lande og har brug for at vise informationen om en tidligere vaccination til en efterfølgende sundhedsudbyder
  • hvis en patient får bivirkninger, og disse skal indberettes
  • fordi personen dermed får en pålidelig registrering af vaccinationerne, hvilket er godt for kontinuiteten i behandlingen

Europa-Kommissionen og EU-landene har vedtaget retningslinjer for bevis for vaccination til medicinske formål. Disse retningslinjer har til formål at sikre, at vaccinationsattester kan bruges på tværs af grænserne i EU, og at der oprettes et minimumsdatasæt, herunder en entydig identifikator. 

E-sundhedsnetværket arbejder videre på vaccinationsattester sammen med en række EU-agenturer og andre institutioner og med Verdenssundhedsorganisationen. Målet er at opbygge tillid og udvikle bedre mekanismer for gensidig anerkendelse af og interoperabilitet mellem vaccinationscertifikater.

Læs mere:

Kontaktopsporings- og advarselsapps

Mobile kontaktopsporings- og advarselsapps kan bidrage til at mindske spredningen af covid-19 og støtte gradvis ophævelse af restriktionerne ved at:

  • informere borgerne, hvis de har været i nærheden af personer, der er smittet med virusset (i mere end 15 minutter og inden for mindre end 2 m)
  • opfordre borgerne til at underrette sundhedsmyndighederne og bede om hjælp

Kommissionen og EU-landene har oprettet et EU-dækkende system til sikring af interoperabilitet – en såkaldt "gateway".

Det giver europæerne mulighed for at:

  • rejse med en enkelt app inden for EU og
  • modtage advarsler, hvis de kan have været udsat for covid-19 ved i længere tid at have været i nærheden af eller i tæt kontakt med en smittet person

Den person, der er smittet med covid-19, vil dog altid være anonym.

Kontaktopsporingsapps installeres frivilligt af borgerne og er baseret på Bluetooth-teknologi, der ikke giver mulighed for at spore folks placering.

Disse apps advarer personer, der har været i umiddelbar nærhed af en smittet person i en vis periode, så de kan træffe de nødvendige foranstaltninger for at beskytte sig selv og de mennesker, der befinder sig omkring dem, ved f.eks. at gå i isolation og blive testet. På den måde kan smitteoverførslen hurtigt standses.

Ikke desto mindre skal brugernes privatliv og data beskyttes. De nationale myndigheder vil deaktivere disse apps, når pandemien er overstået, og brugerne kan frit afinstallere dem, når de vil.

Sådan fungerer interoperabilitetssystemet

Brugerne vil kun skulle installere én app, og de vil også kunne modtage advarsler, hvis de rejser til udlandet. Gateway-serveren vil effektivt modtage og videregive tilfældige identifikatorer mellem nationale apps, så mængden af udvekslede data holdes på et minimum.

Fremover vil flere og flere europæiske lande få mulighed for at tilslutte sig denne gateway ved at forbinde deres nationale kontaktopsporings- og advarselsapps med systemet og dermed udnytte de pågældende apps' fulde potentiale til at bryde coronavirus-smittekæder på tværs af grænserne og redde liv.

De deltagende EU-lande repræsenteres af de udpegede nationale myndigheder eller officielle organer og er fælles dataansvarlige for behandlingen i gatewayen. De skal give brugerne passende oplysninger om behandlingen af deres personoplysninger i European Federation Gateway i overensstemmelse med artikel 13 i den generelle forordning om databeskyttelse (den såkaldte databeskyttelsespolitik). 

For at hjælpe de fælles dataansvarlige med at opfylde deres forpligtelser i henhold til artikel 35 i GDPR har Europa-Kommissionen udarbejdet et dokument med oplysninger om European Federation Gateway Service, der kan anvendes af EU-landene som en del af deres respektive konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse til udveksling af personoplysninger via portalen. For at beskytte sikkerheden i forbindelse med behandlingen af personoplysninger videregives den del af dokumentet, der beskriver gennemførte sikkerhedsforanstaltninger, ikke.

Værktøjskasse og retningslinjer for interoperabilitet

Den 16. april 2020 vedtog EU-landene med opbakning fra Europa-Kommissionen en EU-værktøjskasse til brug af mobil-apps til kontaktopsporing og -varsling som reaktion på coronaviruspandemien, samtidig med at brugernes privatliv beskyttes. Den 13. maj 2020 vedtog EU-landene med støtte fra Europa-Kommissionen interoperabilitetsretningslinjer for godkendte mobile applikationer i EU og den 30. juni 2020 en række tekniske specifikationer.

Et centralt princip i retningslinjerne er, at brugerne bør kunne stole på en enkelt app, uanset hvor i EU de befinder sig. Interoperabilitets-gateway-tjenesten forbinder de nationale kontaktopsporingsapps og sikrer dermed, at de fungerer problemfrit i forskellige EU-lande. Metoderne til behandling i gatewayen er fastlagt i Europa-Kommissionens gennemførelsesafgørelse.

Yderligere oplysninger