E-hälsa

EU-samordning

Många problem inom e-hälsa kan visserligen bara lösas nationellt eller regionalt (t.ex. ersättningsfrågor), men samordning på EU-nivå gör att alla drar åt samma håll.

EU-samordningen är särskilt meningsfull när det gäller patientsäkerhet, politiskt ledarskap, vårdpersonalens medverkan och terminologi som kan förstås av alla.

Tack vare EU-stödda projekt kan också politiken utformas på grundval av den senaste utvecklingen och information från fältet.

Viktiga EU-initiativ för e-hälsa

Informations- och kommunikationsteknik

Insatser för att stimulera efterfrågan och få bort hinder för e-hälsotjänster.

Läs mer: EU-åtgärder för mer it i vården

Standardisering

E-hälsa är ett prioriterat område där det krävs standardisering för att nå de politiska målen.

Läs mer: Arbetsprogram för it-standardisering

Forskning om hälsa

Läs mer: Forskningsprogram om hälsa

Forskningsfinansiering

Forskning för att öka kunskapen om kopplingen mellan teknik, ekonomi och samhälle.

Läs mer: EU-institutet för framtidsstudier

Telemedicin

Verktyg för tillgång till information på distans.

Läs mer: Telemedicin

Telekomnät

Sökbara databaser med bland annat e-hälsoprojekt.

Läs mer: eTen – transeuropeiska e-tjänster i allmänhetens intresse

Medicintekniska produkter

EU-lagstiftning om marknadstillträde, internationella handelsförbindelser och konkurrenskraft.

Läs mer: Medicintekniska produkter – EU-stöd till utveckling och innovation

Europeiska sjukförsäkringskortet

Gör det lättare att få vård i ett annat EU-land.

Läs mer: Europeiska sjukförsäkringskortet