E-veselība

ES koordinēšana

Daudzus potenciālos šķēršļus e-veselībai var novērst tikai valstu un reģionu līmenī (piem., kompensēšanas jautājumi), bet koordinēšana ES līmenī palīdz nodrošināt saskaņotu pieeju.

Pacientu drošība, politiskā vadība, mediķu iesaistīšana un savstarpēji saprotama terminoloģija ir jomas, kur ES līmeņa koordinēšana ir īpaši noderīga.

Tajā pašā laikā, pateicoties atbalstam, ko ES sniedz projektiem, politikas veidotājiem ir pieejama informācija par jaunākajiem pavērsieniem šajā jomā.

Svarīgākās ES e-veselības iniciatīvas

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Pasākumi, kuru mērķis ir stimulēt pieprasījumu un likvidēt šķēršļus e-veselības pakalpojumu ieviešanai

Skatiet: ES pasākumi, kuru mērķis ir veicināt IKT veselības aprūpē

Standartizācija

E-veselība ir atzīta par prioritāru jomu, kuras mērķu sasniegšanai ir vajadzīga standartizācija

Skatiet: IKT standartizācijas darba programma

Veselības pētījumi

Skatiet: Pētniecības programma veselības jomā

Atbalsts pētniecībai

Darbs izpratnes uzlabošanai par tehnoloģiju, ekonomikas un sabiedrības mijiedarbību

Skatiet: ES Perspektīvo tehnoloģiju pētniecības institūts (IPTS)

Telemedicīna

Sakaru līdzekļi, kas nodrošina attālinātu piekļuvi informācijai

Skatiet: Telemedicīna

Telekomunikāciju tīkli

Datubāze, kurā var meklēt informāciju arī par e-veselības projektiem

Skatiet: eTen — Viseiropas e-pakalpojumi sabiedrības interesēs

Medicīniskas ierīces

ES tiesību akti par piekļūstamību tirgiem, starptautiskajiem tirdzniecības sakariem un konkurētspēju

Skatiet: Medicīniskas ierīces — ES atbalsts attīstībai un inovācijai

Eiropas veselības apdrošināšanas karte

Aizstāj papīra veidlapas, kas vajadzīgas, lai varētu ārstēties citā ES dalībvalstī

Skatiet: Eiropas veselības apdrošināšanas karte