Sähköiset terveyspalvelut

Koordinointi

Monet sähköisen terveydenhuollon ongelmat voidaan ratkaista ainoastaan kansallisella ja alueellisella tasolla, mutta EU-tason koordinointi auttaa yhdenmukaistamaan lähestymistapoja.

Erityistä hyötyä EU-tason koordinoinnista on seuraavilla aloilla: potilasturvallisuus, poliittinen johtajuus, terveydenhuoltoalan ammattilaisten osallisuus ja käsitteistöstä sopiminen.

EU tukee samalla erilaisia hankkeita ja varmistaa näin, että tärkeät päätökset tehdään alan viimeisimmän kehityksen ja tuoreimpien tietojen valossa.

Sähköisen terveydenhuollon keskeiset aloitteet

Tieto- ja viestintätekniikka

Tavoitteena on lisätä sähköisten terveydenhuoltopalvelujen kysyntää ja ratkaista niihin liittyviä ongelmia.

Lisätietoa: EU:n toimet tieto- ja viestintätekniikan käytön edistämiseksi terveydenhuoltoalalla

Standardointi

Sähköiset terveydenhuoltopalvelut kuuluvat terveyspolitiikan avainaloihin, ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttää standardointia.

Lisätietoa: Tieto- ja viestintätekniikan standardointitoimintasuunnitelma

Terveystutkimus

Lisätietoa: Terveysalan tutkimusohjelma

Tutkimuksen rahoitus

Tavoitteena on lisätä tietoa teknologian, talouden ja yhteiskunnan yhteyksistä.

Lisätietoa: Tekniikan tulevaisuudentutkimuksen laitos (IPTS)

Telelääketiede

Tavoitteena on tietojen etäkäyttömahdollisuuksien parantaminen.

Lisätietoa: Telelääketiede

Televiestintäverkot

eTEN-tietokantaan sisältyy myös sähköisten terveydenhuoltopalvelujen hankkeita.

Lisätietoa: eTEN – Euroopan laajuiset sähköiset julkiset palvelut

Lääkinnälliset laitteet

Markkinoillepääsyä, kansainvälistä kauppaa ja kilpailukykyä koskeva EU-lainsääntö

Lisätietoa: EU:n tuki lääkinnällisten laitteiden kehittämiselle ja innovoinnille

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalainen sairaanhoitokortti on korvannut erilaiset paperilomakkeet, joita tarvittiin terveyspalvelujen saamiseen muissa EU-maissa.

Lisätietoa: Eurooppalainen sairaanhoitokortti