eHealth

Coordonare la nivel european

Numeroase aspecte problematice pentru e-sănătate pot fi rezolvate doar la nivel național și regional (de exemplu rambursările). Însă coordonarea acțiunilor la nivel european asigură o abordare coerentă.

O astfel de abordare este necesară în special în domenii precum siguranța pacienților, direcția politică, implicarea personalului sanitar în procesul decizional și utilizarea unei terminologii care să poată fi înțeleasă de toate părțile.

În plus, UE sprijină o serie de proiecte, permițând elaborarea politicilor într-un mod responsabil, care ia în considerare cele mai recente tendințe și informații din domeniu.

Principalele inițiative europene eHealth

Tehnologiile informației și comunicațiilor

Stimularea cererii și îndepărtarea obstacolelor pentru serviciile eHealth

A se vedea: Măsurile UE de promovare a TIC în cadrul serviciilor de asistență medicală

Standardizarea

eHealth este unul dintre domeniile prioritare în care standardizarea este esențială pentru atingerea obiectivelor politice.

A se vedea: Programul de lucru privind standardizarea TIC

Cercetarea în domeniul medical

A se vedea: Programul de cercetare în domeniul medical

Sprijin pentru cercetare

Măsuri pentru o mai bună înțelegere a legăturii dintre tehnologie, economie și sănătate

A se vedea: Institutul de studii tehnologice prospective (IPTS)

Telemedicina

Instrumente de informare de la distanță

A se vedea: Telemedicina

Rețele de telecomunicații

Bază de date cu funcție de căutare - include proiecte eHealth

A se vedea: eTen – servicii electronice transeuropene dezvoltate în interesul public

Dispozitive medicale

Norme europene privind accesul pe piață, relațiile comerciale internaționale și competitivitatea

A se vedea: Dispozitive medicale - sprijin european pentru dezvoltare și inovare

Cardul european de asigurări sociale de sănătate

Ia locul formularelor tipărite de care era nevoie pentru a beneficia de tratament medical în alt stat membru

A se vedea: Cardul european de asigurări sociale de sănătate