E-gezondheid

Coördinatie binnen de EU

Veel obstakels voor eHealth kunnen alleen op nationaal en regionaal niveau uit de weg worden geruimd (bijv. kwesties in verband met de vergoeding van medische kosten). Maar dankzij coördinatie op EU-niveau is er een coherente aanpak.

Met name op het gebied van patiëntveiligheid, politiek leiderschap, betrokkenheid van professionals in de gezondheidszorg en begrijpelijk woordgebruik is de EU-coördinatie nuttig.

Daarnaast zorgt de EU via steun aan projecten dat beleidsmakers beter op de hoogte zijn van wat er zich in het veld afspeelt.

Belangrijkste eHealth-initiatieven van de EU

Informatie- en communicatietechnologieën

De vraag naar eHealth-diensten stimuleren en de obstakels uit de weg ruimen.

Zie: EU-maatregelen om het gebruik van ICT in de gezondheidszorg te stimuleren

Normalisatie

Op het gebied van eHealth is normalisatie nodig om de beleidsdoelstellingen te bereiken.

Zie: Werkprogramma voor ICT-normalisatie

Gezondheidsonderzoek

Zie: Programma voor gezondheidsonderzoek

Steun voor onderzoek

Beter inzicht in het verband tussen technologie, economie en maatschappij.

Zie: EU-instituut voor technologische prognose

Telegeneeskunde

Instrumenten voor toegang tot informatie op afstand

Zie: Telegeneeskunde

Telecommunicatienetwerken

Database met eHealth-programma's

Zie: eTen - trans-Europese elektronische diensten van algemeen belang

Medische hulpmiddelen

EU-wetgeving over markttoegang, internationale handel en concurrentievermogen

Zie: Medische apparatuur - EU-steun voor ontwikkeling en innovatie

Europese zorgpas

Vervangt papieren formulieren voor medische verzorging in een ander EU-land

Zie: Europese ziekteverzekeringskaart