E. sveikata

ES koordinavimas

Daugelį potencialių kliūčių e. sveikatai galima pašalinti tik nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis (pvz., spręsti kompensavimo klausimus), bet koordinuojant ES lygmeniu užtikrinamas nuoseklumas.

Pacientų sauga, politinis vadovavimas, sveikatos priežiūros specialistų dalyvavimas ir abipusiai suprantami terminai – tai sritys, kuriose ES koordinavimas itin naudingas.

Tuo pat metu projektams skiriama ES parama užtikrinama, kad formuojant politiką būtų atsižvelgiama į naujausius šios srities pokyčius ir informaciją.

Pagrindinės ES e. sveikatos srities iniciatyvos

Informacinės ir ryšių technologijos

Pastangos skatinti paklausą ir šalinti kliūtis teikti e. sveikatos paslaugas.

Žr. ES priemonės, kuriomis skatinama sveikatos priežiūros srityje plačiau naudoti IRT

Standartizacija

E. sveikata – viena iš prioritetinių sričių, kurioje, norint pasiekti politikos tikslus, būtina standartizacija.

Žr. IRT standartizacijos darbo programa

Sveikatos srities moksliniai tyrimai

Žr. Sveikatos mokslinių tyrimų programa

Parama moksliniams tyrimams

Pastangos suteikti daugiau žinių apie technologijų, ekonomikos ir visuomenės ryšius.

Žr. ES naujų technologijų tyrimų institutas

Nuotolinė medicina

Nuotolinės prieigos prie informacijos priemonės.

Žr. Nuotolinė medicina

Telekomunikacijų tinklai

Duomenų bazė, į kurią įtraukti e. sveikatos projektai ir kurioje galima atlikti paiešką.

Žr. „eTen“ – europinės e. paslaugos visuomenės labui

Medicinos prietaisai

Patekimą į rinką, tarptautinius prekybos santykius ir konkurencingumą reglamentuojantys ES teisės aktai.

Žr. Medicinos prietaisai: ES parama plėtrai ir inovacijoms

Europos sveikatos draudimo kortelė

Ji pakeitė popierines formas, kurių reikėjo norint gydytis kitoje ES šalyje.

Žr. Europos sveikatos draudimo kortelė