E-tervis

ELi-poolne koordineerimine

Paljud e-tervise kasutuselevõtu takistused on kõrvaldatavad ainult riiklikul või piirkondlikul tasandil (nt hüvitamisega seotud probleemid), kuid tegevuse kooskõlastamine ELi tasandil aitab hoida ühtset lähenemist.

See on eriti kasulik patsiendiohutuse, poliitilise juhtimise, tervishoiutöötajate kaasamise ja vastastikku arusaadava terminoloogia väljatöötamise jaoks.

Samal ajal aitab ELi osalus projektides kaasa sellele, et uue poliitika kujundamisel võetaks arvesse tervishoiuvaldkonna uusimaid suundumusi ja ajakohast teavet.

ELi peamised e-tervise algatused

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad

Tegevus keskendub nõudluse suurendamisele ja e-tervise kasutuselevõtu takistuste kõrvaldamisele.

Vaata: ELi meetmed info- ja kommunikatsioonitehnoloogia laialdasemaks kasutamiseks tervishoius

Standardimine

E-tervis on esile tõstetud kui esmatähtis valdkond, kus standardimine on vajalik strateegiliste eesmärkide saavutamiseks.

Vaata: IKT standardimise tööprogramm

Terviseuuringud

Vaata: Terviseuuringute programm

Teadusuuringute toetamine

Eesmärk on parandada meie arusaamist tehnoloogia, majanduse ja ühiskonna vahelistest seostest.

Vaata: ELi Tulevikutehnoloogiate Instituut (IPTS)

Telemeditsiin

Vahendite loomine kaugjuurdepääsuks teabele.

Vaata: Telemeditsiin

Telekommunikatsioonivõrgud

Otsingumootoriga andmebaas, mis sisaldab ka e-tervise projekte

Vaata: eTEN – üleeuroopalised e-teenused avalikes huvides

Meditsiiniseadmed

ELi õigusaktid turulepääsu, rahvusvaheliste kaubandussuhete ja konkurentsivõime kohta

Vaata: Meditsiiniseadmed – ELi toetus arendustegevusele ja innovatsioonile

Euroopa ravikindlustuskaart

Asendab pabervormid, mida on vaja ravi saamiseks teises ELi liikmesriigis.

Vaata: Euroopa ravikindlustuskaart